Senaste nyheter om cannabis
Välj sida

Kom igång

Vilken av de fyra kategorierna nedan beskriver bäst ditt cannabisföretag?

Idé / startfas

Du kommer igång och har inte genererat några intäkter än.

Helt operativ verksamhet

Du har ditt företag igång och genererar intäkter.

Aktiv investerare i cannabisföretag

Du har eller är redo att investera pengar i någon annans cannabisverksamhet.

Övriga

Du är inte en cannabisföretag eller investerare men vill ändå chatta med oss. Låt oss ansluta!
Dela detta