Senaste nyheter om cannabis
Välj sida

Användarvillkor

Stumari, LLC. Villkor

Gäller från och med 11 juli 2018

 

Användarvillkor Sammanfattning

 

För din bekvämlighet erbjuder Stumari denna sammanfattning av våra användarvillkor i ett icke-bindande sammanfattningsformat samt de fullständiga rättsligt bindande användningsvillkoren omedelbart efter dessa användarvillkor. Förstå att detta inte är en fullständig beskrivning av Stumari användarvillkor; det är en förhandsvisning av betydande användarrättigheter och ansvar. Läs hela användarvillkoren dokument noggrant. Dessutom, observera att genom att gå in på eller använda någon del av denna Stumari-webbplats accepterar du att bli bunden av våra fullständiga användarvillkor som anges omedelbart efter sammanfattningen av användarvillkoren. Om du inte godkänner alla villkor i våra fullständiga användarvillkor får du inte gå in på Stumaris webbplats eller använda någon av våra tjänster.

 

 • Stumari tillhandahåller en plattform för samarbete och kommunikation mellan juridisk personal (”konsultanvändare”) och användare som söker juridisk hjälp (”juridiska klienter”). Stumari är inte ett advokatfirma, en advokatbyrå eller en arbetsförmedling och garanterar inte resultat. Använd Stumari på ett ansvarsfullt sätt och läs mer om vår tjänst i avsnitt 2 nedan.

 

 • Du är ansvarig för säkerheten för ditt konto och för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Läs mer om användarens ansvar i avsnitt 3 nedan.

 

 • Vissa uppföranden, till exempel användning av tjänsten för olaglig aktivitet, är inte tillåtet på Stumari. Läs mer om användarnas beteende i avsnitt 4 nedan.

 

 • Viss innehåll, till exempel hotande inlägg eller innehåll som kränker en annan parts immateriella rättigheter, är inte tillåtet på Stumari. Stumari har rätt att ta bort användargenererat innehåll som bryter mot vår policy. Läs mer om användargenererat innehåll i avsnitt 5 nedan.

 

 • Vissa specialvillkor reglerar Stumaris konsultanvändare. Till exempel:
 • Konsultanvändare är inte anställda eller agenter för Stumari.
 • Ingen advokat-klientrelation bildas med Stumari, och ingen tystnadsplikt uppstår genom användning av Stumari-webbplatsen, inklusive utstationering av jobb.
 • Ett advokat-klientförhållande kan bildas genom användning av tjänsten mellan juridiska kunder och konsultanvändare.
 • Konsultanvändare är ensamma ansvariga för att se till att all information, uppmaningar eller annonser de publicerar på Stumari-webbplatsen uppfyller alla tillämpliga lagar och regler för professionellt uppförande.
 • Stumari garanterar inte någon form av garanti för juridisk förmåga, kompetens eller kvalitet hos konsultanvändare som kan vara listade på vår webbplats

 

 • Konsultanvändare kan fritt skapa och underhålla en profil på Stumaris webbplats. Medan Stumari gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att bekräfta en konsultanvändares licens för att utöva lag, gör Stumari inga framställningar om en konsultanvändares bakgrund eller kvalifikationer.
 • En konsultanvändare kan bli en "verifierad konsultanvändare" genom att ge Stumari ytterligare verifiering att han eller hon är en aktiv, licensierad advokat och som har god status för att utöva lag. Verifierad konsult Användare kan också betala en avgift för tillgång till ytterligare Stumari-tjänster och praktikhanteringsverktyg. Stumari stöder inte eller rekommenderar konsultanvändare och det är den juridiska kundens ansvar att vidta försiktighetsåtgärder innan han anlitar en konsultanvändare för lagligt arbete.
 • Det är ingen kostnad för juridiska kunder att lägga ut en jobbförfrågan på Stumari eller använda något av Stumaris onlineverktyg eller dokument. En service- eller behandlingsavgift (t.ex. kreditkortsavgift) kan tillkomma på fakturor som betalas via Stumari.

 

Läs mer om konsultanvändare i avsnitt 6 nedan.

 

 • Stumari följer Digital Millennium Copyright Acts säkra hamnbestämmelser. Om du tror att material som finns på eller länkade till av Stumari bryter mot din upphovsrätt, uppmuntras du att meddela Stumari i enlighet med Stumaris Digital Millennium Copyright Act Policy. Läs mer om Stumaris DMCA-policy i avsnitt 8 nedan.
 • Stumari kan skicka e-post till dig som en del av dess tjänst. Du kan välja bort e-postkommunikation. Läs mer om e-postkommunikation i avsnitt 10 nedan.
 • Stumari kan ändra dessa villkor när som helst. Stumari kommer dock att meddela dig om väsentliga förändringar av villkoren genom att publicera ett meddelande på dess hemsida och / eller skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som du angav till Stumari vid registreringen. Läs mer om ändring av dessa användarvillkor i avsnitt 17 nedan.
 • Se Stumaris sekretesspolicy för mer information om användarrättigheter på Stumari.

 

Se de fullständiga villkoren för mer information.

 

Tack för att du valde Stumari som plattform för din juridiska erfarenhet. Följande användarvillkor reglerar all användning av tjänsten via webbplatsen på https://www.Stumari.co och allt innehåll, tjänster och produkter tillgängliga på eller via webbplatsen. Vi förstår att läsningsavtal för användningsvillkor är en ork, men läs detta avtal noggrant innan du använder Stumari-webbplatsen. Den diskuterar arten av Stumaris tjänst; reglerna Stumari förväntar sig att användare ska följa på vår webbplats och dess tjänst; förhållandet mellan Stumari, våra användare och våra konsultanvändare; och de juridiska detaljerna som kontrollerar dessa regler och relationer. Eftersom det är ett så viktigt avtal mellan oss och dig, våra användare, har vi försökt göra det så tydligt och användarvänligt som möjligt.

 

Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen, samtycker du till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda någon av våra tjänster. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 18 år gamla.

______________________________________________________________________

 

Stumari användarvillkor

 

Definitioner. Följande termer används i dessa användarvillkor och har specifika betydelser. Du bör veta vad var och en av termerna betyder.

 

 1. Termen "Service" avser tjänster som tillhandahålls av Stumari, inklusive utan begränsning tillgång till Stumaris onlinemiljö; kommunikationsverktyg; dokumenthantering och lagringslösningar; och betalningstjänster. Stumari tillhandahåller inte en advokattjänst eller fungerar som en arbetsförmedling. Vi erbjuder en plats för våra användare att möta och utbyta information med våra konsultanvändare.
 2. Termen "Avtal" (som också här kan refereras till som dessa "Användarvillkor") avser kollektivt alla villkor, villkor och meddelanden som finns eller hänvisas till i detta dokument.
 3. "Webbplatsen" hänvisar till Stumaris webbplats på https://www.Stumari.com, alla undersidor och underdomäner och allt innehåll, tjänster och produkter tillgängliga på eller via webbplatsen.
 4. "Stumari," "Vi" och "Us" hänvisar till Stumari, Inc., liksom våra dotterbolag, styrelseledamöter, dotterbolag, officerare och anställda. Konsultanvändare är inte en del av Stumari.
 5. "Användaren", "Du" och "Din" hänvisar till personen, företaget eller organisationen som har besökt eller använder webbplatsen och / eller tjänsten. En användare kan vara en juridisk klient, en konsultanvändare, båda eller ingen av dessa.
 6. "Konsultanvändare" avser registrerade konsultanvändare inom det juridiska området som kan kommunicera med och tillhandahålla entreprenad- eller konsultarbete till juridiska kunder eller andra konsultanvändare via tjänsten. Konsultanvändare är inte anställda eller agenter för Stumari. Se avsnitt 6 i detta avtal för mer information om konsultanvändare.
 7. ”Juridiska kunder” hänvisar till 1) Användare som skickar in förslag från konsultanvändare för att tillhandahålla juridiska tjänster mot en avgift (”Jobb”); och 2) Användare som avtalar med konsultanvändare för ytterligare arbete, som i syfte 7 avsnitt nedan kan inkludera permanent anställning, utöver det ursprungliga jobbet som upprättade konsulten User-Legal Client-relationen. Konsultanvändare kan lämna in förslag ("Bud") för sådana jobb och kan också fastställa villkor för relationen med den juridiska klienten via ett undertecknat förlovningsbrev eller annat skriftligt avtal. Se avsnitt 6 (b) för mer information om jobb, bud och juridiska kunder
 8. "Innehåll" avser innehåll som visas eller visas via webbplatsen, inklusive utan begränsning text, dokument, information, data, artiklar, åsikter, bilder, fotografier, grafik, programvara, applikationer, videoinspelningar, ljudinspelningar, ljud, design, funktioner, och annat material som finns tillgängligt på webbplatsen. Innehållet inkluderar, utan begränsning, användargenererat innehåll, som kan lämnas in av någon Stumari-användare (juridisk kund eller konsultanvändare).

 

 1. Om Stumari-tjänsten.

Stumari-tjänsten är en plattform för samarbete och kommunikation mellan juridisk personal och de som söker juridisk hjälp. Stumari-tjänsten ger tillgång till Stumaris virtuella gemenskap av professionella konsultanvändare; enkelt samarbete genom Stumaris kommunikationshanteringsverktyg; dokumenthantering och lagring; och enkla, säkra betalnings- och faktureringsverktyg.

 

 1. Stumari är inte ett advokatbyrå. Stumari erbjuder inte juridisk representation. Stumari erbjuder ingen juridisk rådgivning, juridiska åsikter, rekommendationer, hänvisningar eller rådgivning. Konsultanvändare är inte anställda eller agenter för Stumari. Stumari är inte involverad i avtal mellan användare eller i representation av användare. Stumari kan inte hållas ansvarig för handlingar eller underlåtenheter från någon konsultanvändare som utför konsulttjänster för dig.

 

 1. Stumari är inte en advokatservice eller anställningsbyrå. Stumari är inte en advokathenvisningstjänst eller en arbetsförmedling. Stumari väljer eller stöder inte någon enskild konsultanvändare för att betjäna en juridisk klient. Medan Stumari använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att bekräfta att registrerade konsultanvändare är licensierade advokater, gör vi ingen garanti, garanti eller representation för juridisk förmåga, kompetens, kvalitet eller kvalifikationer för någon konsultanvändare. Stumari garanterar inte eller garanterar att konsultanvändare är täckta av yrkesansvarsförsäkring. Stumari uppmuntrar juridiska kunder att undersöka konsultanvändare innan de accepterar professionell rådgivning.

 

 1. Stumari ansvarar inte för någon av sina användare. Stumari tillhandahåller helt enkelt en plattform på vilken de som söker juridisk hjälp kan kommunicera och handla med juridisk personal. Stumari stöder inte någon av sina konsultanvändare och sanktionerar inte uttalanden som konsultanvändare lämnar på plattformen. Stumari lämnar ingen representation när det gäller kvalifikationerna för icke-advokatleverantörer av juridiska tjänster.

 

 1. Stumari garanterar inte resultat. Från tid till annan kan juridiska kunder lämna in recensioner av konsultanvändare; dessa recensioner utgör inte en garanti, garanti eller förutsägelse om resultatet av framtida juridiska frågor. Stumari har inget ansvar eller något ansvar för något användargenererat innehåll eller juridisk rådgivning du möter på eller via webbplatsen, och all användning eller förlitande av användargenererat innehåll eller juridisk rådgivning är endast på din egen risk.

 

 1. Användning av Stumari skapar inte ett advokat-klientförhållande till Stumari. Stumari erbjuder inte juridisk rådgivning eller tjänster. All användning av Stumari-tjänsten är inte avsedd och skapar inte en advokat-klientförhållande. All kommunikation via Stumari får inte hållas konfidentiell. Stumari ansvarar inte för handlingar eller utelämnanden för konsultanvändare som utför konsulttjänster för dig.

 

 

 1. Användaransvar. Du och du bara ansvarar för ditt konto och allt som händer när du är inloggad på eller använder ditt konto. Din säkerhet är ditt ansvar.

 

 1. Användarkontosäkerhet. Om du registrerar dig för tjänsten skapar du ett personligt konto som innehåller ett unikt användarnamn och ett lösenord för att få åtkomst till tjänsten och för att ta emot meddelanden från Stumari. Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med kontot. Du samtycker till att meddela Stumari omedelbart om obehörig användning av konto eller andra säkerhetsbrott. Vi ansvarar inte för några skyldigheter, förluster eller skador som uppstår till följd av obehörig användning av din dator, mobilenhet eller annan databehandlingsenhet och / eller konto. '

 

 1. Förhållande till konsultanvändare. Eftersom vi inte kan garantera någon av våra konsultanvändares lämplighet för dina specifika behov, uppmuntrar vi juridiska kunder att undersöka konsultanvändare innan de accepterar professionell rådgivning. Juridiska kunder kan också begära ett skriftligt avtal om juridiskt engagemang som anger villkoren, omfattningen, begränsningarna och villkoren för representationen.

 

 1. Inget förtroende för användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll som publiceras på webbplatsen, till exempel blogginlägg, tillhandahålls endast för informationssyften, utan någon garanti för att det användargenererade innehållet är sant, korrekt eller korrekt. Användargenererat innehåll kan inte ersätta professionell juridisk rådgivning eller en begäran om att erbjuda juridisk rådgivning om specifika fakta. Du får inte försena eller avstå från att söka juridisk rådgivning eller bortse från professionell juridisk rådgivning baserad på användargenererat innehåll. Försening i att söka sådan juridisk rådgivning kan leda till att du anspråk på eventuella anspråk, beroende på tillämplig lag eller begränsning. Användargenererat innehåll regleras inte av någon statlig eller nationell advokatsamfund.

 

 1. Efterlevnad av lagar. Du föreställer och garanterar att: (i) du har auktoritet och är i laglig ålder i din jurisdiktion att binda dig till detta avtal; (ii) din användning av tjänsten kommer endast att användas för ändamål som är tillåtna enligt detta avtal; (iii) din användning av tjänsten inte kommer att kränka eller missbruka tredje parts immateriella rättigheter; och (iv) din användning av tjänsten kommer att följa alla lokala, statliga och federala lagar, regler och förordningar och med alla andra Stumari-policyer.

 

 1. Begränsningar för användning och uppförande. Du får använda tjänsten så länge du följer några grundläggande regler. Följande användningsbegränsningar och uppförandebegränsningar är de grundläggande reglerna som vi förväntar oss att användare ska följa när de använder tjänsten. Vi är inte ansvariga för innehållet som våra användare publicerar och vi har rätt att stänga konton om vi behöver.
 2. Förbjudet innehåll. Du samtycker till att du inte under några omständigheter kommer att överföra något innehåll (inklusive programvara, text, bilder eller annan information) som
 3. är olaglig eller främjar olaglig aktivitet
 4. förtalar, trakasserar, missbrukar, hotar eller uppmanar till våld mot någon individ eller grupp

III. är pornografisk, diskriminerande eller på annat sätt offer eller hotar en person eller grupp på grund av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionshinder

 1. är skräppost, är maskin- eller slumpmässigt genererad, utgör obehörig eller oönskad reklam, kedjebrev, någon annan form av obehörig uppmaning eller någon form av lotteri eller spel;
 2. innehåller eller installerar virus, maskar, skadlig programvara, trojanska hästar eller annat innehåll som är utformat eller avsett att störa, skada eller begränsa funktionen för mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller att skada eller få obehörig åtkomst till data eller annan information från tredje part;
 3. bryter mot någon parts äganderätt, inklusive patent, varumärke, handelshemlighet, upphovsrätt, publicitetsrätt eller andra rättigheter

vii. förutsätter sig någon person eller enhet, inklusive någon av våra anställda eller representanter; eller

viii. bryter med sekretess hos tredje part.

 

 1. Användare måste vara över 18 år. Du föreställer att du är över 18 år. Stumari riktar inte vårt innehåll till barn eller tonåringar under 18 år, och vi tillåter inga användare under 18 år på vår tjänst. Om vi ​​får veta om någon användare under 18 år avslutar vi det användarkontot omedelbart.

 

 1. Ingen ansvar för användarinteraktioner; Stumari kan övervaka interaktioner. Allt ansvar, förlust eller skada som uppstår till följd av eventuella användarinteraktioner, inklusive, utan begränsning, jobbannonser, som du anger eller får genom din användning av tjänsten är endast ditt ansvar. Enligt vår bedömning kan vi, eller teknik som vi använder, övervaka och / eller registrera dina allmänna interaktioner med tjänsten, men inte specifika detaljer i dina juridiska interaktioner.

 

 1. Rätt att säga upp konton. Vi har rätt (dock inte skyldigheten) att, efter eget gottfinnande, bestämma huruvida något användaruppförande är lämpligt och inte följer dessa användarvillkor, eller avsluta eller neka tillgång till och användning av tjänsten till någon användare för någon användare anledning, med eller utan föregående meddelande.

 

 1. Användargenererat innehåll. Du äger ditt innehåll, men du tillåter oss vissa rättigheter till det, så att vi kan visa och dela det innehåll du publicerar. Vi har rätt att ta bort innehåll om vi behöver.

 

 1. Ansvar för användargenererat innehåll. Du kan skapa innehåll, skriftligt eller på annat sätt när du använder tjänsten ("användargenererat innehåll"). Du är ensam ansvarig för innehållet i och all skada till följd av allt användargenererat innehåll som du publicerar, laddar upp, länkar till eller på annat sätt gör tillgängligt via Tjänsten, oavsett form av innehållet. Allt ansvar, förlust eller skada som uppstår till följd av användningen av allt användargenererat innehåll som du gör tillgängligt eller åtkomst genom din användning av tjänsten är endast ditt ansvar. Vi ansvarar inte för någon offentlig visning eller missbruk av ditt användargenererade innehåll.

 

 1. Rätt till post. Du föreställer och garanterar att du har rätt att publicera allt användargenerat innehåll som du skickar in. Specifikt garanterar du att du har fullgjort alla tredjepartslicenser som hänför sig till användargenererat innehåll och har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att gå igenom till slutanvändare eventuella villkor.

 

 1. Stumari kan ändra eller ta bort innehåll. Vi har rätt (dock inte skyldigheten) att, efter eget gottfinnande, bestämma huruvida något användargenererat innehåll som är lämpligt och uppfyller dessa användarvillkor, eller vägra eller ta bort något användargenererat innehåll som enligt vår rimliga åsikt , bryter mot någon Stumari-policy eller är på något sätt skadligt, olämpligt eller stötande. Stumari förbehåller sig dessutom rätten att göra formatering och redigeringar och ändra det sätt som allt användargenererat innehåll visas på webbplatsen.

 

 1. Ägande av användargenererat innehåll. Förutom innehåll som härstammar från Stumari, gör vi inget krav på äganderätt till något innehåll som överförs, lagras eller behandlas på ditt konto. Du behåller allt äganderätt till, kontroll över och ansvar för användargenerat innehåll som du publicerar. Du kan kontrollera åtkomsten till ditt användargenererade innehåll genom inställningar i ditt användarkonto.

 

 1. Licensbidrag. Endast för att tillåta Stumari att använda innehåll som du laddar upp till tjänsten rimligt utan att kränka de rättigheter du har på den, ger du oss följande rättigheter: genom att publicera något innehåll via webbplatsen, ger du uttryckligen Stumari och våra efterträdare en världsomfattande, underlicensierbar, helt -betalda och royalty-fria och icke-exklusiva licenser för att använda, reproducera, visa, modifiera, anpassa, distribuera och utföra innehållet i samband med Stumaris affärssyfte. Denna licens ger inte Stumari rätten att sälja användargenererat innehåll eller på annat sätt distribuera det utanför vår webbplats. Denna licens upphör att gälla när innehållet tas bort från webbplatsen.

 

 1. Konsultanvändare. Konsultanvändare är oberoende juridiska yrkesmän som erbjuder att utföra konsulttjänster för potentiella juridiska kunder. De är inte anställda i Stumari.

 

 1.     Inget förhållande mellan advokater och kunder genom användning av webbplatsen. Användning av Stumari-webbplatsen får inte bilda en advokat-klientrelation med konsultanvändare. Information publicerad eller tillgänglig på eller via webbplatsen, inklusive, utan begränsning, alla svar på juridiska frågor publicerade på webbplatsen; information i Stumaris guider och dokument; information publicerad offentligt på webbplatsen; eller information som skickas i ett oönskat meddelande till en användare är inte avsett som juridisk rådgivning, är inte konfidentiellt och skapar inte en advokat-klientrelation. Det betraktas som användargenererat innehåll.

 

 1. Förhållande mellan advokat och klient genom användning av tjänster. En advokat-klientförhållande kan endast bildas genom användning av tjänsten mellan användare och konsultanvändare. Juridiska kunder kan skicka jobb via tjänsten. Konsultanvändare kan lämna in bud och förhandla om dessa jobb innan de accepteras. Vid godkännande är omfattningen av en konsultanvändares representation strikt begränsad till det ämne som överenskommits i budet, såvida inte juridisk klient och konsultanvändare därefter formaliserar sitt arrangemang via ett undertecknat uppdragsbrev eller annat skriftligt avtal, i vilket fall det senaste skriftliga avtalet skulle ha företräde framför ett tidigare godkänt förslag. Ett bud kan inte ersätta ett personligt eller telefoniskt samråd med en advokat som är licensierad att utöva i din jurisdiktion om din specifika juridiska fråga, och du bör inte lita på information som finns i ett bud som juridisk rådgivning. Stumari tar alla rimliga ansträngningar för att säkerställa integriteten för bud och andra personliga meddelanden på vår tjänst, men det kan inte garantera sekretess. Kommunikation som kräver konfidentialitet bör ske utanför Stumari-tjänsten, till exempel via telefon.

 

 1. Användaransvar. Konsultanvändare är ensamma ansvariga för att se till att all information, uppmaningar eller annonser de publicerar eller placerar på webbplatsen, inklusive utan begränsning av användargenererat innehåll, och all kommunikation de kan ha med potentiella kunder via webbplatsen eller tjänsten, fullständigt följer alla tillämpliga lagar och regler för professionellt uppförande, inklusive de som gäller obehörig praxis och lagar som reglerar formen, sättet eller innehållet i kommunikationen med kunder, reklam eller andra frågor.

 

 1. Betalning av konsultanvändare. Vissa specifika villkor styr konsultanvändare och betalning.

 

 1.          Stumari är inte part i kontrakt. Juridiska kunder kan avtala med konsultanvändare genom utstationering och godkännande av jobb. Sådana kontrakt är enbart mellan den juridiska klienten och konsultanvändaren. Stumari kommer inte att vara part i några kontrakt för jobb som skickas in via vår tjänst, såvida inte de är upplagda av en Stumari-officer. Stumari underlättar dessa kontrakt genom att tillhandahålla en plattform för kommunikationshantering och betalningsverktyg.

 

 1.         Alla juridiska avgifter betalas till konsultanvändare. Stumari tillhandahåller inte juridiska tjänster och tar ingen avgift för juridiska tjänster. Betalningar som görs till konsultanvändare via Stumaris faktureringsplattform överförs direkt till konsultanvändarens betalningskonto, minus eventuella tillhörande service- och behandlingsavgifter (t.ex. kreditkortsavgifter).

 

iii. Konsultanvändare kommer att få betalning via tjänsten för alla användartransaktioner. Konsultanvändare som får jobb via tjänsten ska få betalning via tjänsten för alla transaktioner relaterade till den användaren, inklusive efterföljande transaktioner som inte nödvändigtvis är relaterade till det ursprungliga jobbet. Om en juridisk klient antingen inte vill eller inte kan betala via Stumari, samtycker konsultanvändaren till att meddela Stumari om eventuella nya betalningsarrangemang. Betalning av en juridisk klient till konsultanvändare, som görs utanför tjänsten utan föregående meddelande till Stumari, utgör ett fullständigt avstående från båda parter om Stumaris betalningsgaranti / tvistskydd som diskuteras i avsnitt 14 och 15 nedan, även om de kan relatera till tidigare betalningar som gjorts inom tjänsten.

 

 1. Kampanjkoder och krediter. Stumari kan, efter eget gottfinnande, skapa kampanjkoder som kan lösas in för kontokredit, eller andra funktioner eller förmåner relaterade till en konsultanvändares tjänster, med förbehåll för följande villkor och eventuella ytterligare villkor som Stumari upprättar per kampanjkodbasis ( “Kampanjkoder”). Vissa specifika villkor styr konsultanvändare och betalning.
 2.          Användning av kampanjkoder innebär inte ett advokat-klientförhållande. Ibland kan juridiska kunder få tillgång till rabatter som tillhandahålls av Stumari som delvis använder Stumaris medel för att betala för en del av de juridiska avgifterna som betalas av juridiska kunder till konsultanvändare. Användningen av sådana kuponger innebär inte något förhållande mellan advokat och klient mellan Stumari och konsultanvändarna där en kupong används för betalade faktureringar från en juridisk klient.
 3. Kampanjkoder måste användas av deras avsedda publik, för deras avsedda syfte och på ett lagligt sätt.

 

Kampanjkoder får inte dupliceras, säljas eller överföras på något sätt, eller göras tillgängliga för allmänheten (vare sig de publiceras på ett offentligt forum eller på annat sätt), såvida inte uttryckligen tillåts av Stumari. Kampanjkoder har inget kontantvärde och kan löpa ut eller inaktiveras av Stumari när som helst, av någon anledning, innan du använder det. Stumari förbehåller sig rätten att innehålla eller dra av kredit eller andra funktioner eller förmåner som erhållits genom användning av kampanjkoder av dig eller någon annan användare i händelse av att Stumari fastställer eller anser att användningen eller inlösen av kampanjkoden var felaktigt, bedrägligt, olagligt eller i strid med tillämpliga villkor för kampanjkoder.

 

 1. Användarerbjudanden för anställning till konsultanvändare.

 

7.1      Framgångsavgift för sysselsättning.  I händelse av att en konsultanvändare accepterar ett anställningserbjudande ("täckt anställning") som gjorts av en användare (vardera en "arbetsgivaranvändare"), vare sig det är för en obestämd eller fast tid, under eller inom den arton (18) månadersperioden (sådan period, "Täckt erbjudandeperiod") efter att konsultanvändaren påbörjar det ursprungliga jobbet för en sådan användare (vardera ett "täckt erbjudande"), ska följande villkor gälla:

 

 1. För konsultanvändare.

Varje konsultanvändare samtycker till att (1) om du får ett täckt erbjudande, ska du omedelbart meddela Stumari om ditt första datum för täckt anställning ("Startdatum") och nyckelvillkoren för ett sådant täckt erbjudande (och meddela Stumari omedelbart skriftligen om att Startdatum eller erbjudandevillkor ändras när som helst), (2) du ska ge Stumari med (a) en kopia av ett fullständigt genomfört Täckt erbjudande, eller (b) utföra ett dokument mellan dig, arbetsgivaranvändaren och Stumari som anger material anställningsvillkor, inklusive bland annat Startdatum och kompensation, omedelbart efter undertecknandet av ett täckt anställningserbjudande mellan dig och arbetsgivaranvändaren (”Effektiv datum”), enligt skriftlig begäran av Stumari, och (3) kommer omedelbart att meddela Stumari skriftligt efter avslutad anställning som anställd om (a) en arbetsgivaranvändare säger upp din täckta anställning baserat på otillfredsställande resultat inom nittio (90) dagar från den dag då din täckta anställning påbörjades, eller (b) du frivilligt säger upp din täckta anställning inom nittio (90) dagar från den dag då din täckta anställning började. I händelse att antingen du eller arbetsgivaranvändaren väljer att inte börja anställningsförhållandet som omfattas av det täckta erbjudandet före startdatumet, ska du omedelbart meddela Stumari skriftligen.

 

 1. För arbetsgivare.

När en konsultanvändare accepterar ditt täckta erbjudande, samtycker du till att betala en framgångsavgift till Stumari (vardera en "framgångsavgift") motsvarande följande procentandel av konsultanvändarens baslön som anges i det täckta erbjudandet (konsultanvändarens "bas Lön ”), vilket belopp ska betalas och betalas senast trettio (30) dagar efter startdatum och i övrigt i enlighet med första meningen i varje avsnitt 13.b. och avsnitt 13.d. härav:

Om startdatum inträffar på eller före följande antal dagar efter det att den ursprungliga arbetsgivaren Användare-användare-konsulten startade Löneprocent

1-182 dagar 15%

183-365 dagar 10%

366-550 dagar 5%

≥ 551 dagar 0%

 

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker arbetsgivaranvändaren till att Stumari har rätt att omedelbart fakturera arbetsgivaranvändarens konto för alla framgångsavgifter som ska betalas till Stumari nedan och att inget ytterligare meddelande eller medgivande krävs.

 

 

7.2 Bestämmelser om framgångsavgift.

 

Trots vad som anges ovan, i händelse av en tvist om framgångsavgift, om en arbetsgivaranvändare kan fastställa att arbetsgivaranvändaren hade en aktiv process (enligt definitionen nedan) med konsultanvändaren innan han använde Stumaris webbplats och / eller tjänst (t.ex. konsultanvändaren hade redan påbörjat intervjuprocessen med arbetsgivaranvändaren och sådan process hade inte avslutats, eller arbetsgivaranvändaren hade fått konsultanvändarens CV från en arbetsförmedling eller headhunter och var under aktiv övervägande av arbetsgivaranvändaren), kan arbetsgivaranvändaren vara befriad från att betala framgångsavgiften. Den slutliga bestämningen av huruvida en framgångsavgift är skyldig av arbetsgivaranvändaren för ett accepterat täckt erbjudande kommer att ske enligt Stumari. I detta syfte betyder "Aktiv process" kontinuerlig direkt, interaktiv kommunikation, i ett aktivt rekryterings- eller anställningssammanhang där ett beslut om att sätta en kandidat på håll eller avvisa inte har fattats, inom de tre (3) månaderna före användning webbplatsen och / eller tjänsterna för en konsultanvändare som finns i arbetsgivarens användares spårningssystem eller som har lämnats in av en rekryteringsbyrå.

 

OM DU ÄR EN ANSÄTTNARE ANVÄNDARE som använder vår webbplats och / eller tjänst, godkänner du dessa bestämmelser om framgångsavgift. Om du inte håller med om någon av dessa bestämmelser, vänligen avsluta ditt konto omedelbart och sluta använda vår webbplats och tjänster. DIN skyldighet att betala några framgångsavgifter ska överleva något upphörande eller ändring av dessa användarvillkor. Om en arbetsgivaranvändare kringgår vår webbplats och / eller tjänster efter att ha upptäckt en konsultanvändare via vår webbplats och / eller tjänster och därefter anställer den konsultanvändaren, kommer arbetsgivaranvändaren att debiteras en framgångsavgift motsvarande 25% av konsultens baslön Användare och Stumari kan, efter eget gottfinnande, säga upp arbetsgivarens användares Stumari-konto.

 

7.3      Bidrag.

 

Om (a) en arbetsgivaranvändare anställer en användarkonsult och säger upp användarkonsultens anställning baserat på otillfredsställande prestanda inom nittio (90) dagar från startdatum, (b) säger en användarkonsult frivilligt sin anställning inom nittio (90) dagar från startdatum, eller (c) en användarkonsult inte börjar anställning eftersom antingen arbetsgivaranvändare eller användarkonsult väljer att inte starta det anställningsförhållande som avses i det täckta erbjudandet (vardera en "uppsägningshändelse"), efter skriftligt mottagande och bekräftelse av sådan information kommer Stumari att återbetala till arbetsgivaranvändaren fullt ut den avgift som är relaterad till den avslutande användarkonsulenten.

 

 1. Innehåll från tredje part. Det kan finnas innehåll från tredje parter på Stumaris webbplats, till exempel blogginlägg skrivna av andra användare eller länkar till andra webbplatser. Eftersom vi inte kan kontrollera det innehållet, är vi inte ansvariga för det innehållet eller för de webbplatser som innehållet kan länka till.

 

 1. Tillgång till tredjepartsinnehåll. Genom att använda tjänsten kommer du att kunna få tillgång till innehåll som tillhör eller härstammar från tredje part ("Tredjepartsinnehåll"). Din användning av tjänsten är ett godkännande för att Stumari ska presentera detta innehåll till dig. Du erkänner allt ansvar för och tar alla risker för din användning av tredjepartsinnehåll.

 

 1. Inget ansvar för innehåll från tredje part. Som en del av tjänsten kan Stumari ge dig bekväma länkar till tredjepartswebbplatser samt andra former av tredjepartsinnehåll. Dessa länkar tillhandahålls som tillstånd till abonnenter på tjänster. Vi har ingen kontroll över tredje parts webbplatser eller innehåll eller kampanjer, material, information, varor eller tjänster som finns tillgängliga på dem. Genom att länka till sådant innehåll representerar eller antyder vi inte att vi antar eller godkänner, och är heller inte ansvariga för, noggrannheten eller tillförlitligheten i någon åsikt, råd eller uttalande från andra parter än Stumari. Vi ansvarar inte för något innehåll från tredje part som nås via vår webbplats. Om du väljer att lämna webbplatsen och få tillgång till tredjepartsinnehåll gör du det på din egen risk och du bör vara medveten om att våra villkor och policyer inte längre reglerar. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive integritets- och datainsamlingsmetoder, för sådant innehåll.

 

 1. Ingen behörighet att använda tredjepartsinnehåll. Detta avtal godkänner inte dig att distribuera, visa offentligt, offentligt utföra, göra tillgängligt, ändra eller på annat sätt använda något tredjepartsinnehåll utom vad som är tillåtet enligt Stumaris villkor.

 

 1. Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Om du tror att material som finns på eller kopplat till av Stumari bryter mot din upphovsrätt, meddela Stumari i enlighet med vår Digital Millennium Copyright Act Policy.

 

 1. Uppsägning av upprepade kontingenter. Stumari respekterar andras immateriella rättigheter och begär att våra användare gör detsamma. I enlighet med 17 USC 512 (i) i USA: s upphovsrättslag, kommer vi att avsluta en användares åtkomst till och användning av webbplatsen om användaren under lämpliga omständigheter är fast besluten att vara en upprepande intrång i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter av Stumari eller andra. Vi kan avbryta åtkomst för deltagare eller användare som upprepade gånger visas för att tillhandahålla eller publicera skyddat tredjepartsinnehåll utan nödvändiga rättigheter och behörigheter.

 

 1. DMCA Take-Down Meddelanden. Om du är en upphovsrättsinnehavare eller en agent för en upphovsrättsinnehavare och i god tro tror att material som tillhandahålls på Tjänsten kränker dina upphovsrätt, kan du lämna in en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act (se 17 USC 512) ("DMCA") genom att skicka ett korrekt formaterat nedtagningsmeddelande skriftligen till Stumaris utsedda copyright-agent på 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.

 

 1. Svar på DMCA-aviseringar. Om Stumari vidtar åtgärder som svar på ett meddelande om överträdelse kommer det att göra en god tro försök att kontakta den part som har gjort sådant innehåll tillgängligt med hjälp av den senaste e-postadressen, om någon, tillhandahållen av den parten till Stumari. Alla DMCA-intrångsmeddelanden kan vidarebefordras till den part som har gjort innehållet tillgängligt eller till tredje parter som ChillingEffects.org.

 

 1. Motmeddelanden. Om du tror att ditt användargenererade innehåll som har tagits bort från webbplatsen inte bryter mot, eller att du har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, upphovsrättsinnehavarens ombud eller enligt lagen att lägga upp och använda innehållet du skickade in till webbplatsen kan du skicka ett korrekt formaterat motmeddelande till Stumaris upphovsrättsagent med hjälp av kontaktinformationen ovan.

 

 1. Svar på DMCA-meddelanden. Om ett motmeddelande har tagits emot av Stumaris upphovsrättsagent kan Stumari skicka en kopia av motmeddelandet till den ursprungliga klagande parten som informerar en sådan person om att den kan återställa det borttagna innehållet på tio arbetsdagar. Om inte upphovsrättsägaren lämnar in en handling som begär en domstolsbeslut mot innehållsleverantören, medlemmen eller användaren, kommer det borttagna innehållet att återinföras på webbplatsen inom 10 till 10 arbetsdagar efter mottagandet av motmeddelandet.

 

 1. Intellektuell äganderätt. Stumari behåller allt ägande av vår immateriella egendom, inklusive vår upphovsrätt, patent och varumärken.

 

 1. Ingen överföring. Stumari behåller ägandet av alla immateriella rättigheter av alla slag som är relaterade till webbplatsen och tjänsten, inklusive tillämpliga upphovsrätt, patent, varumärken och andra äganderättigheter. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logoer som används i samband med webbplatsen och tjänsten kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Detta avtal överför inte från oss till dig någon Stumari eller tredje parts immateriella rättigheter, och alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till sådan egendom kommer att kvarstå (som mellan parterna) enbart hos oss. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig enligt detta avtal.

 

 1. Specifikt är Stumari, Stumari.com och alla andra varumärken som visas, visas eller används på webbplatsen eller som en del av tjänsten är registrerade eller gemensam lagstiftade varumärken eller servicemärken för Stumari, Inc. Dessa varumärken får inte kopieras , laddade ner, reproducerade, använde, modifierade eller distribuerade på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Stumari, utom som en integrerad del av någon godkänd kopia av innehållet.

 

 1. E-postkommunikation. Vi använder e-post och elektroniska medel för att hålla kontakten med våra användare.

 

 1. Elektronisk kommunikation krävs. För avtalsmässiga ändamål samtycker du (i) till att ta emot meddelanden från Stumari i elektronisk form via den e-postadress du har skickat in eller via Tjänsten; och (ii) samtycker till att alla användarvillkor, avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som Stumari tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav som sådan kommunikation skulle uppfylla om den var skriftlig. Det här avsnittet påverkar inte dina rättigheter som inte kan avskrivas.

 

 1. Rättsligt meddelande till Stumari måste vara skriftligt. Kommunikation som görs via e-post eller Tjänstens privata meddelandesystem kommer inte att utgöra ett juridiskt meddelande till Stumari eller någon av våra officerare, anställda, ombud eller representanter i någon situation där meddelandet till Stumari krävs enligt kontrakt eller någon lag eller förordning.

 

 1. Uppsägning. Du kan avbryta detta avtal och stänga ditt konto när som helst. Uppsägning av Stumari-tjänsten upphör inte med advokat-klientförhållanden eller skyldigheter.
 2. Du kan säga upp detta avtal. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt konto med tjänsten kan du helt enkelt sluta använda Stumari. Om du vill ta bort dina användarkontodata, kontakta Stumari på info@Stumari.com. Vi kommer att behålla och använda din information vid behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal, men med undantag för juridiska krav kommer vi att radera din fulla profil inom 30 dagar.

 

 1. Stumari kan säga upp detta avtal. Stumari kan säga upp din åtkomst till hela eller delar av webbplatsen när som helst, med eller utan orsak, med eller utan föregående meddelande, omedelbart.

 

 1. Förhållanden mellan advokat och klient överleva uppsägning. Uppsägning av din relation med Stumari påverkar inte ditt förhållande till någon konsult eller klient du har behållit genom Stumari-tjänsten. Alla juridiska, avtalsenliga och etiska skyldigheter, skyldigheter och ansvar överlever Stumari-förhållandet.

 

 1. Vissa bestämmelser överlever uppsägning. Alla bestämmelser i detta avtal som i sin natur ska överleva uppsägning kommer att överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser, ansvarsfriskrivning, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

 

 1. Betalning och transaktioner.

 

 1. Betalningsprocess. Betalning behandlas enligt specifikationen i förslaget och / eller fakturan och avtalas av den juridiska klienten och konsultanvändaren. När ett jobb (eller ett segment därav som skriftligt överenskommits skriftligen av den juridiska klienten och konsultanvändaren) är markerat som slutfört av konsultanvändaren kommer Stumari att informera den juridiska klienten om att jobbet (eller ett segment därav som förutbestämt skriftligt av den juridiska klienten och konsultanvändaren) är fullständig. Den juridiska kunden måste sedan betala det överenskomna beloppet eller begära ändringar. Om den juridiska kunden inte har vidtagit några åtgärder efter tio dagar har Stumari rätt att debitera den juridiska kundens kreditkort, bankkonto eller PayPal-konto för hela beloppet för den överenskomna avgiften eller obestridda fakturan, inklusive tillämplig service eller behandling avgifter. Juridisk klient kan skicka tvister om betalning till info@Stumari.com under förutsättning att han eller hon följer de andra villkoren som anges i avsnitt 10 (Legal Client-Consultant User Dispute Resolution Procedures).

 

 1. Ansvar för betalning. Du ansvarar för alla avgifter, inklusive skatter, service och bearbetningsavgifter som är kopplade till din användning av tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till att betala konsultanvändaren via Stumari det belopp som avtalats i budet eller den obestridda fakturan och tillhörande service- och behandlingsavgifter, såvida du inte bestrider fakturan genom att skicka ett e-postmeddelande till info@Stumari.com och följa till de övriga villkoren som anges i avsnitt 15 (Juridisk klientkonsult användarprocesser för tvistlösning). Du ansvarar för att ge oss ett giltigt betalningsmedel.

 

 1. Stumaris ansvar. Stumari samtycker till att presentera en fullständig faktura för varje avgift innan du debiterar ditt kreditkort eller PayPal-konto. Stumari samtycker till att betala den tillämpliga konsultanvändaren det mottagna beloppet, minus eventuella service- eller bearbetningsavgifter.

 

 1. Betalningstillstånd. Genom att acceptera dessa villkor ger du Stumari tillåtelse att debitera ditt kreditkort, PayPal-konto eller andra godkända betalningsmetoder för avgifter som du godkänner Stumari att uppfylla. Beroende på dina budspecifikationer kan Stumari debitera dig en gång eller återkommande. Du tillåter Stumari att debitera det fulla beloppet som är skyldigt en konsultanvändare via tjänsten, samt eventuella tillämpliga service- och behandlingsavgifter. För att undvika tvivel, om en konsultanvändare i ett särskilt fall endast använder tjänsterna för att fakturera dig för andra juridiska tjänster än de som är föremål för ett bud genom att placera ditt kreditkort eller PayPal-konto hos Stumari eller vår tredje parts betalningsprocessor, du godkänner och samtycker till att betalningsvillkoren som anges i detta avsnitt 12 ska gälla.

 

 

 1. Verifierad konsultanvändares begränsad betalningsgaranti. Stumari garanterar betalningen av varje verifierad konsultanvändares faktura för slutförandet av jobb (eller ett segment därav som på förhand överenskommits skriftligen av den juridiska klienten och konsultanvändaren) för juridiska kunder (Stumaris ”Begränsad betalningsgaranti”), med förbehåll för följande villkor ("Begränsade betalningsgarantivillkor"):

 

 1. Den juridiska klienten har inte uppfyllt den verifierade konsultanvändarens faktura (dollarbeloppet för en sådan faktura, ”Obetalt fakturerat belopp”) i slutet av den tionde (10: e) kalenderdagen efter att fakturan har skickats in (sådant datum, " Laglig kundbetalningsdatum ”).

 

 1. Den verifierade konsultanvändaren har lämnat in ett skriftligt anspråk på Stumari för det obetalda fakturerade beloppet (i) inom en tjugo (21) kalenderdag, med början på dagen omedelbart efter förfallodatumet för den juridiska kundens betalning (sådan period, "Verifierad Inlämningsperiod för konsultanvändaranspråk ”) och (ii) ger i rimlig detalj uppgifterna och omständigheterna i jobbet, inklusive de motiv som den juridiska klienten tillhandahåller för hans / hennes underlåtenhet att göra en sådan betalning och / eller någon anledning som advokaten kan med goda resultat tron spekulerar i varför kunden vägrar att betala (ett sådant krav, en "Begäran om begränsad betalningsgaranti"). Underlåtenhet att lämna in begäran om begränsad betalningsgaranti inom den inlämnade perioden för verifierad konsultanvändarkrav ska utgöra sådan konsultanvändares permanenta avstående från sin rätt att få det obetalda fakturerade beloppet från någon person eller enhet, inklusive Stumari och den juridiska klienten. I den utsträckning Stumari efter eget och absoluta omdöme bedömer att det är kommersiellt rimligt att göra det, kan den fortsätta sina insamlingsinsatser med den juridiska klienten och om den lyckas kommer den verifierade konsultanvändaren att få sin del av det insamlade beloppet, minus eventuella rimliga Stumari-insamlingskostnader i enlighet med 12.e ovan.

 

 1. I händelse av att den verifierade konsultanvändaren skickar in en begränsad betalningsgarantiförfrågan inom den inlämnade perioden för verifierad konsultanvändaranspråk, och sådan begäran innehåller informationen i avsnitt 14.b. ovan, kommer Stumari i god tro att försöka arbeta med den juridiska klienten och den verifierade konsultanvändaren under en period på upp till sju (7) kalenderdagar från dagen för begäran om begränsad betalningsgaranti (sådan period, "Betalningsrelaterad omtvistad fråga" Medlingperiod ”) för att lösa ärendet som är föremål för Begäran om begränsad betalningsgaranti (” Betalningsrelaterad omtvistad fråga ”). I händelse av att den betalningsrelaterade omtvistade frågan framgångsrikt löses inom den betalningsrelaterade tvistemålsmedlingstiden kommer var och en av den juridiska klienten, verifierad konsultanvändaren och, om det är relevant, Stumari vidta de överenskomna åtgärderna för att genomföra den överenskomna överenskommelsen upplösning.

 

 1. I händelse av att den betalningsrelaterade omtvistade frågan förblir olöst vid slutet av den betalningsrelaterade medlingsperiodens medlingstid, senast den sjunde (7: e) kalenderdagen efter slutet av den betalningsrelaterade medelsperiodens medlingsperiod ( den dag då ett sådant beslut meddelas skriftligen till den juridiska klienten och den verifierade användarkonsulten, ”Stumari bestridna beloppets bestämningsdatum”), ska Stumari göra ett beslut efter sitt eget och absoluta gottfinnande (”beslutet om Stumari omstridd materia”), baserat på informationen ovan tillhandahålls av Verified Consultant User och, om den tillhandahålls, den Juridiska klienten, om huruvida arten och kvaliteten på de juridiska tjänster som tillhandahålls i samband med det relaterade jobbet överensstämmer med branschstandarder, bestämmelserna i det relaterade budet och dessa villkor och villkor. Skulle Stumari besluta om betalningsrelaterad omtvistad fråga till förmån för den verifierade konsultanvändaren, ska Stumari överlämna det obetalda fakturerade beloppet till den verifierade konsultanvändaren inom sju (7) kalenderdagar efter det att Stumari bestridsbeloppet fastställts, och den verifierade konsultanvändaren. ska anses ha tilldelat alla hans eller hennes rättigheter med avseende på betalningsrelaterat omtvistat ärende till Stumari. Trots vad som anges här eller på annat sätt motsätter sig, ska dollarbeloppet efter detta avsnitt 14 inte överstiga det belopp som ursprungligen avtalades mellan Legal Client och Verified Consultant User i förhållande till jobbet eller ett belopp som därefter överenskommits i ett undertecknat uppdragsbrev eller annat ett skriftligt avtal mellan parterna och under alla omständigheter aldrig överstiga $ 5,000 XNUMX totalt för alla obetalda fakturor som skickats av den verifierade konsultanvändaren till den juridiska klienten.

 

 1. Om Stumari beslutar om betalningsrelaterad omtvistad fråga till förmån för den juridiska klienten, är den juridiska kunden inte längre skyldig att betala det obetalda fakturerade beloppet till den verifierade konsultanvändaren och ska anses ha tilldelat alla sina rättigheter med avseende på den betalningsrelaterade omtvistade frågan till Stumari från och med det datum för bestämning av Stumari omtvistade belopp. I sådana fall ska den verifierade konsultanvändaren (i) anses ha avstått från sin rätt att begära sådana belopp från den juridiska klienten, och (ii) ha rätt att inleda bindande skiljedomsförfarande med avseende på det obetalda fakturerade beloppet mot Stumari som motsvarar det förfarande som anges i avsnitt 21.d. härifrån (skiljedom) genom att förse Stumari med ett skriftligt meddelande om att han eller hon utövar en sådan rätt inom tio (10) kalenderdagar efter utgången av Stumari-bestridningsbeloppets bestämningsdatum (sådan period, "tidsperioden för val för skiljedom för betalningstvist") ). I händelse av att den verifierade konsultanvändaren inte utnyttjar sin rätt att inleda skiljeförfaranden under tidsperioden för val av skiljedom för betalningstvist, ska han eller hon anses ha avstått från sin rätt till betalning av det obetalda fakturerade beloppet.

 

 1. Skulle Stumari bli medveten om att en juridisk klients kreditkort, PayPal-konto eller andra godkända betalningsmetoder inte längre är giltiga, eller skulle Stumari bli medveten om att en juridisk klient är, utan giltig orsak, varken ovillig eller oförmögen att betala för jobbet, eller något annat jobb eller obetald faktura på Stumari, kommer Stumari att meddela den juridiska klientens verifierade konsultanvändare / användare om det potentiella problemet relaterat till betalning (här "meddelandet"). Alla tjänster som utförs av den verifierade konsultanvändaren före meddelandet omfattas av "Begränsad betalningsgaranti", även om alla tjänster som utförs av den verifierade konsultanvändaren efter meddelandet inte kommer att omfattas av "Begränsad betalningsgaranti." Om den verifierade konsultanvändaren lämnar en faktura till den juridiska klienten för tjänster som utförs efter meddelandet kommer Stumari fortfarande att göra insatser för att samla in betalning för de tjänster som utförs av den verifierade konsultanvändaren.

 

 1. Juridisk klientverifierad konsult Användarprocedurer för tvistlösning. I händelse av att en juridisk kund har en god tro på att karaktären eller kvaliteten på de juridiska tjänster som tillhandahålls av en verifierad konsultanvändare i samband med det relevanta jobbet inte överensstämmer med branschstandarder eller bestämmelserna i det relaterade budet eller dessa villkor och Villkor eller de belopp som faktureras för de juridiska tjänster som tillhandahålls av en sådan konsultanvändare överensstämmer inte med ett sådant bud (sådant ärende, ett "Tjänsterelaterat omtvistat ärende"), han eller hon ska ha rätt att hålla tillbaka betalning av eventuella omtvistade belopp som är ämnet för sådant ämne ("Inhållna betalningsbelopp"), med förbehåll för följande villkor ("Villkoren för innehållande betalningsbelopp"):

 

 1. Inom tio (10) kalenderdagar från datumet för den relaterade fakturan (sådan period, "Meddelandeperiod för juridisk klient"), ska den juridiska kunden lämna ett skriftligt meddelande till Stumari med redogörelse för de fakta och omständigheter som ligger till grund av den tjänstrelaterade omtvistade frågan (vardera, ett ”Tjänstrelaterat tvistmeddelande”). Den juridiska kundens underlåtenhet att lämna in ett tjänsterelaterat tvistemeddelande inom den juridiska kundens tvistmeddelande ska utgöra sådan juridisk kunds permanenta avstående från hans eller hennes rätt att bestrida de kvarhållna betalningsbeloppen, vilka belopp kommer att debiteras den juridiska kundens aktuella kreditkort, PayPal-konto eller andra godkända betalningsmetoder i enlighet med avsnitt 13.d. av dessa användarvillkor.

 

 1. I händelse av att den juridiska klienten lämnar in ett tjänstrelaterat tvistemeddelande inom den juridiska kundens tvistmeddelande, och en sådan begäran innehåller informationen i avsnitt 15.a. ovan, kommer Stumari i god tro att försöka arbeta med den juridiska klienten och den verifierade konsultanvändaren under en period på upp till femton (15) kalenderdagar från datumet för tjänstrelaterat tvistmeddelande (sådan period, ”Tjänsterelaterad tvist Materiell medlingperiod ”) för att lösa de tjänsterelaterade omtvistade frågorna. I händelse av att den tjänstrelaterade omtvistade frågan framgångsrikt löses inom den tjänstrelaterade tvistemålsmedlingstiden, kommer var och en av den juridiska klienten, den verifierade konsultanvändaren och, om det är relevant, Stumari att vidta de överenskomna åtgärderna för att utföra den överenskomna upplösning.

 

 1. I händelse av att den tjänstrelaterade omtvistade frågan förblir olöst vid avslutandet av den tjänstrelaterade tvisten om medlingperiod, senast den fjortonde (14: e) kalenderdagen efter utgången av den tjänstrelaterade tvistiga medlingperioden, Stumari ska fatta ett beslut efter eget gottfinnande ("Stumari Services-Related Disputed Matter Decision"), och baserat på den information som tillhandahålls av den juridiska klienten och den verifierade konsultanvändaren, om huruvida arten och kvaliteten på de juridiska tjänsterna som gjorts i samband med jobbet som är föremål för det tjänstrelaterade omtvistade ärendet var förenligt med branschstandarder, bestämmelserna i det relaterade budet och dessa villkor. Skulle Stumari besluta om tjänstrelaterad omtvistad fråga till förmån för den verifierade konsultanvändaren, är den juridiska klienten skyldig att betala de kvarhållna betalningsbeloppen till en sådan konsultanvändare inom den sju (7) kalenderdagen efter det datum då sådan Juridisk klient underrättas skriftligen om beslutet om Stumari Services-relaterat tvistemål ("meddelandet om beslut om Stumari Services-relaterade tvistemål"). I händelse av att den juridiska kunden inte betalar i rätt tid kommer Stumari att betala tillbaka de kvarhållna betalningsbeloppen till den verifierade konsultanvändaren som kommer att tilldela Stumari sina rättigheter till återbetalning som enligt eget gottfinnande kan behandla betalning enligt till avsnitt 13.d och / eller väljer att fullfölja sina rättigheter och åtgärder mot den juridiska klienten.

 

 1. Skulle Stumari besluta om tjänstrelaterad omtvistad fråga till förmån för den juridiska klienten, är den juridiska klienten inte längre skyldig att betala de kvarhållna betalningsbeloppen till den verifierade konsultanvändaren och ska anses ha tilldelat alla sina rättigheter med avseende på tjänstrelaterat omtvistat ärende till Stumari. I sådana fall ska den verifierade konsultanvändaren (i) anses ha avstått från sin rätt att begära sådana belopp från den juridiska klienten, och (ii) ha rätt att inleda bindande skiljedomsförfarande med avseende på de kvarhållna betalningsbeloppen mot Stumari som motsvarar det förfarande som anges i avsnitt 21.d. härifrån (skiljedom) genom att förse Stumari med ett skriftligt meddelande om hans eller hennes utövande av sådan rättighet inom tio (10) kalenderdagar efter datumet för meddelandet om tjänstrelaterat omtvistat ärende (sådan period, den ”Tjänsterelaterade skiljedagsvalstidsperioden ”). I händelse av att den verifierade konsultanvändaren inte utövar sin rätt att inleda skiljeförfarande under den tjänstrelaterade skiljedagsvalstiden ska han eller hon anses ha avstått permanent från sin rätt till betalning av de kvarhållna betalningsbeloppen. .

I händelse av att den verifierade konsultanvändaren och den juridiska kunden båda i rätt tid har utnyttjat de rättigheter som anges i avsnitt 14 och 15 avsnitt, ska förfarandena i avsnitt 15 ha företräde framför det förfarande som anges i avsnitt 14 och den verifierade användaren Konsulten samtycker till att permanent avstå från sin rätt att förfölja sina rättigheter som anges i avsnitt 13 med avseende på fakta och omständigheter som ligger till grund för betalningsrelaterat omtvistat ärende. Förfarandena som anges i detta avsnitt 15 ska här refereras till som ”Alternativa tvistlösningsförfaranden”.

 

 1. Garantifriskrivning. Vi tillhandahåller vår tjänst som den är, och vi ger inga löften eller garantier för denna tjänst. Läs detta avsnitt noggrant. du bör förstå vad du kan förvänta dig.

 

 1. Stumari tillhandahåller webbplatsen och tjänsten "som den är" utan garanti av något slag. Utan att begränsa det ovanstående avvisar Stumari uttryckligen alla garantier, antingen uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, angående webbplatsen och tjänsten inklusive, utan begränsning, någon garanti för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel, säkerhet, noggrannhet och icke-intrång.

 

 1. I synnerhet ger Stumari ingen garanti för att informationen vi tillhandahåller eller som tillhandahålls genom tjänsten är korrekt, pålitlig eller korrekt; att tjänsten uppfyller dina krav; att tjänsten kommer att finnas tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats, att tjänsten kommer att fungera på ett oavbruten sätt eller vara säkert; att eventuella fel eller fel kommer att korrigeras; eller att tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Du tar på dig det fulla ansvaret och risken för förlust till följd av din användning av information, innehåll eller annat material som erhållits från Tjänsten. Vissa jurisdiktioner begränsar eller tillåter inte ansvarsfriskrivning, så denna bestämmelse kanske inte gäller dig.

 

 1. Ansvarsbegränsning. Vi ansvarar inte för skador eller förluster till följd av din användning av tjänsten eller som uppstår enligt detta avtal. Läs detta avsnitt noggrant. det begränsar våra skyldigheter gentemot dig.

 

 1. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer Stumari under inga omständigheter att vara ansvarig gentemot dig för förlust av vinst, användning eller data eller för eventuella tillfälliga, indirekta, speciella, följd- eller exemplariska skador, oavsett om de uppstår som resultat av (i ) användning, avslöjande eller visning av ditt användargenererade innehåll; (ii) din användning eller oförmåga att använda Tjänsten; (iii) Tjänsten i allmänhet eller programvaran eller systemen som gör Tjänsten tillgänglig; eller (iv) andra interaktioner med Stumari eller någon annan användare av tjänsten, vare sig det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet) eller någon annan juridisk teori, och om Stumari har informerats om möjligheten till sådan skada eller inte, och även om ett medel som anges i detta avtal visar sig ha misslyckats med dess väsentliga syfte. Stumari har inget ansvar för fel eller förseningar på grund av frågor som ligger utanför vår rimliga kontroll. Vissa jurisdiktioner begränsar eller tillåter inte ansvarsfriskrivning, så denna bestämmelse kanske inte gäller dig.

 

 1. Mottagare från tredje part. Konsultanvändare är avsedda tredjepartsmottagare av detta avsnitt i användarvillkoren. All juridisk information som tillhandahålls på tjänsten är endast avsedd för informationsändamål. Stumari och varje skapare av användargenererat innehåll som innehåller juridisk information avstår från alla garantier, antingen uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna för säljbarhet, brott mot tredje parts rättigheter och lämplighet för ett visst syfte , i största möjliga utsträckning enligt lag. Under inga omständigheter kommer Stumari eller en konsultanvändare att hållas ansvarig för skador (inklusive, utan begränsning, tillfälliga och följdskador, personskada / felaktigt dödsfall, förlorade vinster eller skador till följd av förlorade data eller affärsavbrott) som härrör från användning av eller oförmåga att använda tjänsten eller det användargenererade innehållet, oavsett om det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd eller någon annan juridisk teori, och huruvida Stumari eller bidragsgivare till användargenererat innehåll informeras om möjligheten till sådana skador. Varken Stumari eller bidragsgivare till användargenererat innehåll är ansvariga för personskada, inklusive dödsfall, orsakad av din användning eller missbruk av tjänsten eller användargenererat innehåll.

 

 1. Släpp och skadestånd.

 

 1. Du samtycker till att ersätta och hålla oskadlig Stumari från och mot alla fordringar och utgifter, inklusive advokaters avgifter, till följd av din användning av webbplatsen och tjänsten, inklusive men inte begränsat till din överträdelse av detta avtal.

 

 1. Om du har en tvist med en eller flera användare, frigör du Stumari från fordringar, krav och skadestånd (faktiska och följdmässiga) av alla slag och slag, kända och okända, som härrör från eller på något sätt i samband med sådana tvister. Om du är bosatt i Kalifornien avstår du från Kalifornien Civil Code §1542, som säger: ”En allmän frigörelse omfattar inte fordringar som borgenären inte känner till eller misstänker att befinna sig i hans favör vid tidpunkten för att utfärda frisläppandet, vilket om känd av honom måste ha påverkat hans avgörande med gäldenären väsentligt. ”

 

 

 1. Ändring av användarvillkor. Stumari kan ändra detta avtal då och då och enligt Stumaris eget gottfinnande. Vi kommer att meddela användarna om väsentliga ändringar av detta avtal (i) genom att skicka ett meddelande till den primära e-postadress som anges i ditt konto, som kommer att träda i kraft omedelbart efter att vi skickat detta e-postmeddelande, och / eller (ii) via vår webbplats minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom att lägga upp ett meddelande på vår hemsida. Icke-väsentliga ändringar av detta avtal träder i kraft omedelbart. Vi uppmuntrar besökare att ofta kontrollera denna sida för ändringar i detta avtal. Din fortsatta användning av tjänsten efter ikraftträdandet av en reviderad version av detta avtal utgör ditt godkännande av dess villkor.

 

 1. Diverse. Detta avtal kontrolleras av Kaliforniens lag. Du och du är bara ansvariga för alla skyldigheter som du samtycker till enligt detta kontrakt. Om vi ​​är involverade i en sammanslagning eller om vi är köpta, kan vi överföra detta avtal så länge dina rättigheter är skyddade. Du kan bara godkänna dessa villkor om du kan bilda ett bindande avtal i ditt land. Dessa villkor, inklusive vår integritetspolicy, är det fullständiga avtalet mellan oss och inga andra villkor gäller.

 

 1. Gällande lag. Förutom i den mån tillämplig lag föreskrivs på annat sätt regleras detta avtal mellan dig och Stumari och all tillgång till eller användning av webbplatsen eller tjänsten av de federala lagarna i Amerikas förenta stater och lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn mot lagbestämmelser. Du och Stumari samtycker till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktion och plats för domstolarna i staden och länet i San Francisco, Kalifornien, utom enligt vad som anges nedan i detta avtal.

 

 1. Ogiltighet. Om någon del av detta avtal hålls ogiltigt eller inte kan verkställas kommer den delen av avtalet att tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt. De återstående delarna kommer att förbli i full kraft och effekt. Eventuella misslyckanden från Stumari från att verkställa någon bestämmelse i detta avtal kommer inte att betraktas som ett avstående från vår rätt att verkställa en sådan bestämmelse. Våra rättigheter enligt detta avtal kommer att överleva varje uppsägning av detta avtal.

 

 1. Begränsning av handlingsperiod. Du samtycker till att alla anledningar till handling som är relaterade till eller som uppstår till följd av ditt förhållande med Stumari måste inledas inom ETT år efter det att talan orsakats. Annars är en sådan orsak till handling permanent spärrad.

 

 1. Skiljedom. Om en tvist uppstår mellan dig och Stumari, vill vi ge dig ett neutralt och kostnadseffektivt sätt att lösa tvisten snabbt. För alla fordringar (med undantag för påståenden om föreläggande eller rättvisa befrielse eller påståenden om immateriella rättigheter) enligt detta avtal, kan någon av parterna välja att lösa alla tvister som uppstår enligt detta avtal genom bindande icke-utseende-baserad skiljedom. Den part som väljer skiljedom måste initiera den genom en etablerad alternativ tvistlösningsleverantör (”ADR”) som parterna enats om. ADR-leverantören och parterna måste följa följande regler: (a) skiljeförfarandet kommer att genomföras, om parten söker befrielse, via telefon, online eller endast baserat på skriftliga inlagor; (b) skiljedomen inte kommer att medföra något personligt uppträdande av parterna eller vittnen såvida inte parterna är ömsesidigt överens om; och (c) varje dom om avgörande som gjorts av skiljedomaren kan införas i alla domstolar med behörig jurisdiktion.

 

 1. Icke-Överlåtelse. Stumari kan tilldela eller delegera dessa användarvillkor och / eller Stumari sekretesspolicy, helt eller delvis, till någon person eller enhet när som helst med eller utan ditt samtycke. Du får inte tilldela eller delegera några rättigheter eller skyldigheter enligt användarvillkoren eller integritetspolicyn utan Stumaris tidigare skriftliga medgivande, och alla obehöriga uppdrag och delegering av dig är ogiltiga.

 

 1. Avsnitt Rubriker och sammanfattningar icke-bindande. Under hela detta avtal innehåller varje avsnitt titlar och korta sammanfattningar av följande villkor. Dessa avsnittstitlar och korta sammanfattningar är inte juridiskt bindande.

 

 1. Komplett avtal. Dessa användarvillkor, tillsammans med sekretesspolicyn på https://www.Stumari.com/privacypolicy, representerar det fullständiga och exklusiva uttalandet om avtalet mellan dig och Stumari. Detta avtal ersätter alla förslag eller tidigare avtal muntligt eller skriftligt, och all annan kommunikation mellan dig och Stumari som rör ämnet för detta avtal. Detta avtal får endast ändras genom en skriftlig ändring undertecknad av en auktoriserad Stumari-verkställande eller genom att Stumari publicerar en reviderad version.

 

 1. Godkännande av kontrakt. Du föreställer och garanterar att om du är en person är du i laglig ålder för att bilda ett bindande avtal; eller att om du registrerar dig för ett företag, att du har rätt att ingå och binda enheten till dessa användarvillkor och registrera dig för tjänsten.

 

Du erkänner att du har läst dessa användarvillkor, förstår användarvillkoren och kommer att vara bunden av dessa villkor.

 

Stumari, LLC. Villkor

Gäller från och med 11 juli 2018

Användarvillkor Sammanfattning

För din bekvämlighet erbjuder Stumari denna sammanfattning av våra användarvillkor i ett icke-bindande sammanfattningsformat samt de fullständiga rättsligt bindande användningsvillkoren omedelbart efter dessa användarvillkor. Förstå att detta inte är en fullständig beskrivning av Stumari användarvillkor; det är en förhandsvisning av betydande användarrättigheter och ansvar. Läs hela användarvillkoren dokument noggrant. Dessutom, observera att genom att gå in på eller använda någon del av denna Stumari-webbplats accepterar du att bli bunden av våra fullständiga användarvillkor som anges omedelbart efter sammanfattningen av användarvillkoren. Om du inte godkänner alla villkor i våra fullständiga användarvillkor får du inte gå in på Stumaris webbplats eller använda någon av våra tjänster.

 • Stumari tillhandahåller en plattform för samarbete och kommunikation mellan juridisk personal (”konsultanvändare”) och användare som söker juridisk hjälp (”juridiska klienter”). Stumari är inte ett advokatfirma, en advokatbyrå eller en arbetsförmedling och garanterar inte resultat. Använd Stumari på ett ansvarsfullt sätt och läs mer om vår tjänst i avsnitt 2 nedan.

 

 • Du är ansvarig för säkerheten för ditt konto och för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Läs mer om användarens ansvar i avsnitt 3 nedan.

 

 • Vissa uppföranden, till exempel användning av tjänsten för olaglig aktivitet, är inte tillåtet på Stumari. Läs mer om användarnas beteende i avsnitt 4 nedan.

 

 • Viss innehåll, till exempel hotande inlägg eller innehåll som kränker en annan parts immateriella rättigheter, är inte tillåtet på Stumari. Stumari har rätt att ta bort användargenererat innehåll som bryter mot vår policy. Läs mer om användargenererat innehåll i avsnitt 5 nedan.

 

 • Vissa specialvillkor reglerar Stumaris konsultanvändare. Till exempel:
 • Konsultanvändare är inte anställda eller agenter för Stumari.
 • Ingen advokat-klientrelation bildas med Stumari, och ingen tystnadsplikt uppstår genom användning av Stumari-webbplatsen, inklusive utstationering av jobb.
 • Ett advokat-klientförhållande kan bildas genom användning av tjänsten mellan juridiska kunder och konsultanvändare.
 • Konsultanvändare är ensamma ansvariga för att se till att all information, uppmaningar eller annonser de publicerar på Stumari-webbplatsen uppfyller alla tillämpliga lagar och regler för professionellt uppförande.
 • Stumari garanterar inte någon form av garanti för juridisk förmåga, kompetens eller kvalitet hos konsultanvändare som kan vara listade på vår webbplats

 

 • Konsultanvändare kan fritt skapa och underhålla en profil på Stumaris webbplats. Medan Stumari gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att bekräfta en konsultanvändares licens för att utöva lag, gör Stumari inga framställningar om en konsultanvändares bakgrund eller kvalifikationer.
 • En konsultanvändare kan bli en "verifierad konsultanvändare" genom att ge Stumari ytterligare verifiering att han eller hon är en aktiv, licensierad advokat och som har god status för att utöva lag. Verifierad konsult Användare kan också betala en avgift för tillgång till ytterligare Stumari-tjänster och praktikhanteringsverktyg. Stumari stöder inte eller rekommenderar konsultanvändare och det är den juridiska kundens ansvar att vidta försiktighetsåtgärder innan han anlitar en konsultanvändare för lagligt arbete.
 • Det är ingen kostnad för juridiska kunder att lägga ut en jobbförfrågan på Stumari eller använda något av Stumaris onlineverktyg eller dokument. En service- eller behandlingsavgift (t.ex. kreditkortsavgift) kan tillkomma på fakturor som betalas via Stumari.

 

Läs mer om konsultanvändare i avsnitt 6 nedan.

 

 • Stumari följer Digital Millennium Copyright Acts säkra hamnbestämmelser. Om du tror att material som finns på eller länkade till av Stumari bryter mot din upphovsrätt, uppmuntras du att meddela Stumari i enlighet med Stumaris Digital Millennium Copyright Act Policy. Läs mer om Stumaris DMCA-policy i avsnitt 8 nedan.
 • Stumari kan skicka e-post till dig som en del av dess tjänst. Du kan välja bort e-postkommunikation. Läs mer om e-postkommunikation i avsnitt 10 nedan.
 • Stumari kan ändra dessa villkor när som helst. Stumari kommer dock att meddela dig om väsentliga förändringar av villkoren genom att publicera ett meddelande på dess hemsida och / eller skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som du angav till Stumari vid registreringen. Läs mer om ändring av dessa användarvillkor i avsnitt 17 nedan.
 • Se Stumaris sekretesspolicy för mer information om användarrättigheter på Stumari.

 

Se de fullständiga villkoren för mer information.

 

Tack för att du valde Stumari som plattform för din juridiska erfarenhet. Följande användarvillkor reglerar all användning av tjänsten via webbplatsen på https://www.Stumari.co och allt innehåll, tjänster och produkter tillgängliga på eller via webbplatsen. Vi förstår att läsningsavtal för användningsvillkor är en ork, men läs detta avtal noggrant innan du använder Stumari-webbplatsen. Den diskuterar arten av Stumaris tjänst; reglerna Stumari förväntar sig att användare ska följa på vår webbplats och dess tjänst; förhållandet mellan Stumari, våra användare och våra konsultanvändare; och de juridiska detaljerna som kontrollerar dessa regler och relationer. Eftersom det är ett så viktigt avtal mellan oss och dig, våra användare, har vi försökt göra det så tydligt och användarvänligt som möjligt.

 

Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen, samtycker du till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda någon av våra tjänster. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 18 år gamla.

______________________________________________________________________

 

Stumari användarvillkor

 

Definitioner. Följande termer används i dessa användarvillkor och har specifika betydelser. Du bör veta vad var och en av termerna betyder.

 

 1. Termen "Service" avser tjänster som tillhandahålls av Stumari, inklusive utan begränsning tillgång till Stumaris onlinemiljö; kommunikationsverktyg; dokumenthantering och lagringslösningar; och betalningstjänster. Stumari tillhandahåller inte en advokattjänst eller fungerar som en arbetsförmedling. Vi erbjuder en plats för våra användare att möta och utbyta information med våra konsultanvändare.
 2. Termen "Avtal" (som också här kan refereras till som dessa "Användarvillkor") avser kollektivt alla villkor, villkor och meddelanden som finns eller hänvisas till i detta dokument.
 3. "Webbplatsen" hänvisar till Stumaris webbplats på https://www.Stumari.com, alla undersidor och underdomäner och allt innehåll, tjänster och produkter tillgängliga på eller via webbplatsen.
 4. "Stumari," "Vi" och "Us" hänvisar till Stumari, Inc., liksom våra dotterbolag, styrelseledamöter, dotterbolag, officerare och anställda. Konsultanvändare är inte en del av Stumari.
 5. "Användaren", "Du" och "Din" hänvisar till personen, företaget eller organisationen som har besökt eller använder webbplatsen och / eller tjänsten. En användare kan vara en juridisk klient, en konsultanvändare, båda eller ingen av dessa.
 6. "Konsultanvändare" avser registrerade konsultanvändare inom det juridiska området som kan kommunicera med och tillhandahålla entreprenad- eller konsultarbete till juridiska kunder eller andra konsultanvändare via tjänsten. Konsultanvändare är inte anställda eller agenter för Stumari. Se avsnitt 6 i detta avtal för mer information om konsultanvändare.
 7. ”Juridiska kunder” hänvisar till 1) Användare som skickar in förslag från konsultanvändare för att tillhandahålla juridiska tjänster mot en avgift (”Jobb”); och 2) Användare som avtalar med konsultanvändare för ytterligare arbete, som i syfte 7 avsnitt nedan kan inkludera permanent anställning, utöver det ursprungliga jobbet som upprättade konsulten User-Legal Client-relationen. Konsultanvändare kan lämna in förslag ("Bud") för sådana jobb och kan också fastställa villkor för relationen med den juridiska klienten via ett undertecknat förlovningsbrev eller annat skriftligt avtal. Se avsnitt 6 (b) för mer information om jobb, bud och juridiska kunder
 8. "Innehåll" avser innehåll som visas eller visas via webbplatsen, inklusive utan begränsning text, dokument, information, data, artiklar, åsikter, bilder, fotografier, grafik, programvara, applikationer, videoinspelningar, ljudinspelningar, ljud, design, funktioner, och annat material som finns tillgängligt på webbplatsen. Innehållet inkluderar, utan begränsning, användargenererat innehåll, som kan lämnas in av någon Stumari-användare (juridisk kund eller konsultanvändare).

 

 1. Om Stumari-tjänsten.

Stumari-tjänsten är en plattform för samarbete och kommunikation mellan juridisk personal och de som söker juridisk hjälp. Stumari-tjänsten ger tillgång till Stumaris virtuella gemenskap av professionella konsultanvändare; enkelt samarbete genom Stumaris kommunikationshanteringsverktyg; dokumenthantering och lagring; och enkla, säkra betalnings- och faktureringsverktyg.

 

 1. Stumari är inte ett advokatbyrå. Stumari erbjuder inte juridisk representation. Stumari erbjuder ingen juridisk rådgivning, juridiska åsikter, rekommendationer, hänvisningar eller rådgivning. Konsultanvändare är inte anställda eller agenter för Stumari. Stumari är inte involverad i avtal mellan användare eller i representation av användare. Stumari kan inte hållas ansvarig för handlingar eller underlåtenheter från någon konsultanvändare som utför konsulttjänster för dig.

 

 1. Stumari är inte en advokatservice eller anställningsbyrå. Stumari är inte en advokathenvisningstjänst eller en arbetsförmedling. Stumari väljer eller stöder inte någon enskild konsultanvändare för att betjäna en juridisk klient. Medan Stumari använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att bekräfta att registrerade konsultanvändare är licensierade advokater, gör vi ingen garanti, garanti eller representation för juridisk förmåga, kompetens, kvalitet eller kvalifikationer för någon konsultanvändare. Stumari garanterar inte eller garanterar att konsultanvändare är täckta av yrkesansvarsförsäkring. Stumari uppmuntrar juridiska kunder att undersöka konsultanvändare innan de accepterar professionell rådgivning.

 

 1. Stumari ansvarar inte för någon av sina användare. Stumari tillhandahåller helt enkelt en plattform på vilken de som söker juridisk hjälp kan kommunicera och handla med juridisk personal. Stumari stöder inte någon av sina konsultanvändare och sanktionerar inte uttalanden som konsultanvändare lämnar på plattformen. Stumari lämnar ingen representation när det gäller kvalifikationerna för icke-advokatleverantörer av juridiska tjänster.

 

 1. Stumari garanterar inte resultat. Från tid till annan kan juridiska kunder lämna in recensioner av konsultanvändare; dessa recensioner utgör inte en garanti, garanti eller förutsägelse om resultatet av framtida juridiska frågor. Stumari har inget ansvar eller något ansvar för något användargenererat innehåll eller juridisk rådgivning du möter på eller via webbplatsen, och all användning eller förlitande av användargenererat innehåll eller juridisk rådgivning är endast på din egen risk.

 

 1. Användning av Stumari skapar inte ett advokat-klientförhållande till Stumari. Stumari erbjuder inte juridisk rådgivning eller tjänster. All användning av Stumari-tjänsten är inte avsedd och skapar inte en advokat-klientförhållande. All kommunikation via Stumari får inte hållas konfidentiell. Stumari ansvarar inte för handlingar eller utelämnanden för konsultanvändare som utför konsulttjänster för dig.

 

 

 1. Användaransvar. Du och du bara ansvarar för ditt konto och allt som händer när du är inloggad på eller använder ditt konto. Din säkerhet är ditt ansvar.

 

 1. Användarkontosäkerhet. Om du registrerar dig för tjänsten skapar du ett personligt konto som innehåller ett unikt användarnamn och ett lösenord för att få åtkomst till tjänsten och för att ta emot meddelanden från Stumari. Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med kontot. Du samtycker till att meddela Stumari omedelbart om obehörig användning av konto eller andra säkerhetsbrott. Vi ansvarar inte för några skyldigheter, förluster eller skador som uppstår till följd av obehörig användning av din dator, mobilenhet eller annan databehandlingsenhet och / eller konto. '

 

 1. Förhållande till konsultanvändare. Eftersom vi inte kan garantera någon av våra konsultanvändares lämplighet för dina specifika behov, uppmuntrar vi juridiska kunder att undersöka konsultanvändare innan de accepterar professionell rådgivning. Juridiska kunder kan också begära ett skriftligt avtal om juridiskt engagemang som anger villkoren, omfattningen, begränsningarna och villkoren för representationen.

 

 1. Inget förtroende för användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll som publiceras på webbplatsen, till exempel blogginlägg, tillhandahålls endast för informationssyften, utan någon garanti för att det användargenererade innehållet är sant, korrekt eller korrekt. Användargenererat innehåll kan inte ersätta professionell juridisk rådgivning eller en begäran om att erbjuda juridisk rådgivning om specifika fakta. Du får inte försena eller avstå från att söka juridisk rådgivning eller bortse från professionell juridisk rådgivning baserad på användargenererat innehåll. Försening i att söka sådan juridisk rådgivning kan leda till att du anspråk på eventuella anspråk, beroende på tillämplig lag eller begränsning. Användargenererat innehåll regleras inte av någon statlig eller nationell advokatsamfund.

 

 1. Efterlevnad av lagar. Du föreställer och garanterar att: (i) du har auktoritet och är i laglig ålder i din jurisdiktion att binda dig till detta avtal; (ii) din användning av tjänsten kommer endast att användas för ändamål som är tillåtna enligt detta avtal; (iii) din användning av tjänsten inte kommer att kränka eller missbruka tredje parts immateriella rättigheter; och (iv) din användning av tjänsten kommer att följa alla lokala, statliga och federala lagar, regler och förordningar och med alla andra Stumari-policyer.

 

 1. Begränsningar för användning och uppförande. Du får använda tjänsten så länge du följer några grundläggande regler. Följande användningsbegränsningar och uppförandebegränsningar är de grundläggande reglerna som vi förväntar oss att användare ska följa när de använder tjänsten. Vi är inte ansvariga för innehållet som våra användare publicerar och vi har rätt att stänga konton om vi behöver.
 2. Förbjudet innehåll. Du samtycker till att du inte under några omständigheter kommer att överföra något innehåll (inklusive programvara, text, bilder eller annan information) som
 3. är olaglig eller främjar olaglig aktivitet
 4. förtalar, trakasserar, missbrukar, hotar eller uppmanar till våld mot någon individ eller grupp

III. är pornografisk, diskriminerande eller på annat sätt offer eller hotar en person eller grupp på grund av religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller funktionshinder

 1. är skräppost, är maskin- eller slumpmässigt genererad, utgör obehörig eller oönskad reklam, kedjebrev, någon annan form av obehörig uppmaning eller någon form av lotteri eller spel;
 2. innehåller eller installerar virus, maskar, skadlig programvara, trojanska hästar eller annat innehåll som är utformat eller avsett att störa, skada eller begränsa funktionen för mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller att skada eller få obehörig åtkomst till data eller annan information från tredje part;
 3. bryter mot någon parts äganderätt, inklusive patent, varumärke, handelshemlighet, upphovsrätt, publicitetsrätt eller andra rättigheter

vii. förutsätter sig någon person eller enhet, inklusive någon av våra anställda eller representanter; eller

viii. bryter med sekretess hos tredje part.

 

 1. Användare måste vara över 18 år. Du föreställer att du är över 18 år. Stumari riktar inte vårt innehåll till barn eller tonåringar under 18 år, och vi tillåter inga användare under 18 år på vår tjänst. Om vi ​​får veta om någon användare under 18 år avslutar vi det användarkontot omedelbart.

 

 1. Ingen ansvar för användarinteraktioner; Stumari kan övervaka interaktioner. Allt ansvar, förlust eller skada som uppstår till följd av eventuella användarinteraktioner, inklusive, utan begränsning, jobbannonser, som du anger eller får genom din användning av tjänsten är endast ditt ansvar. Enligt vår bedömning kan vi, eller teknik som vi använder, övervaka och / eller registrera dina allmänna interaktioner med tjänsten, men inte specifika detaljer i dina juridiska interaktioner.

 

 1. Rätt att säga upp konton. Vi har rätt (dock inte skyldigheten) att, efter eget gottfinnande, bestämma huruvida något användaruppförande är lämpligt och inte följer dessa användarvillkor, eller avsluta eller neka tillgång till och användning av tjänsten till någon användare för någon användare anledning, med eller utan föregående meddelande.

 

 1. Användargenererat innehåll. Du äger ditt innehåll, men du tillåter oss vissa rättigheter till det, så att vi kan visa och dela det innehåll du publicerar. Vi har rätt att ta bort innehåll om vi behöver.

 

 1. Ansvar för användargenererat innehåll. Du kan skapa innehåll, skriftligt eller på annat sätt när du använder tjänsten ("användargenererat innehåll"). Du är ensam ansvarig för innehållet i och all skada till följd av allt användargenererat innehåll som du publicerar, laddar upp, länkar till eller på annat sätt gör tillgängligt via Tjänsten, oavsett form av innehållet. Allt ansvar, förlust eller skada som uppstår till följd av användningen av allt användargenererat innehåll som du gör tillgängligt eller åtkomst genom din användning av tjänsten är endast ditt ansvar. Vi ansvarar inte för någon offentlig visning eller missbruk av ditt användargenererade innehåll.

 

 1. Rätt till post. Du föreställer och garanterar att du har rätt att publicera allt användargenerat innehåll som du skickar in. Specifikt garanterar du att du har fullgjort alla tredjepartslicenser som hänför sig till användargenererat innehåll och har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att gå igenom till slutanvändare eventuella villkor.

 

 1. Stumari kan ändra eller ta bort innehåll. Vi har rätt (dock inte skyldigheten) att, efter eget gottfinnande, bestämma huruvida något användargenererat innehåll som är lämpligt och uppfyller dessa användarvillkor, eller vägra eller ta bort något användargenererat innehåll som enligt vår rimliga åsikt , bryter mot någon Stumari-policy eller är på något sätt skadligt, olämpligt eller stötande. Stumari förbehåller sig dessutom rätten att göra formatering och redigeringar och ändra det sätt som allt användargenererat innehåll visas på webbplatsen.

 

 1. Ägande av användargenererat innehåll. Förutom innehåll som härstammar från Stumari, gör vi inget krav på äganderätt till något innehåll som överförs, lagras eller behandlas på ditt konto. Du behåller allt äganderätt till, kontroll över och ansvar för användargenerat innehåll som du publicerar. Du kan kontrollera åtkomsten till ditt användargenererade innehåll genom inställningar i ditt användarkonto.

 

 1. Licensbidrag. Endast för att tillåta Stumari att använda innehåll som du laddar upp till tjänsten rimligt utan att kränka de rättigheter du har på den, ger du oss följande rättigheter: genom att publicera något innehåll via webbplatsen, ger du uttryckligen Stumari och våra efterträdare en världsomfattande, underlicensierbar, helt -betalda och royalty-fria och icke-exklusiva licenser för att använda, reproducera, visa, modifiera, anpassa, distribuera och utföra innehållet i samband med Stumaris affärssyfte. Denna licens ger inte Stumari rätten att sälja användargenererat innehåll eller på annat sätt distribuera det utanför vår webbplats. Denna licens upphör att gälla när innehållet tas bort från webbplatsen.

 

 1. Konsultanvändare. Konsultanvändare är oberoende juridiska yrkesmän som erbjuder att utföra konsulttjänster för potentiella juridiska kunder. De är inte anställda i Stumari.

 

 1.     Inget förhållande mellan advokater och kunder genom användning av webbplatsen. Användning av Stumari-webbplatsen får inte bilda en advokat-klientrelation med konsultanvändare. Information publicerad eller tillgänglig på eller via webbplatsen, inklusive, utan begränsning, alla svar på juridiska frågor publicerade på webbplatsen; information i Stumaris guider och dokument; information publicerad offentligt på webbplatsen; eller information som skickas i ett oönskat meddelande till en användare är inte avsett som juridisk rådgivning, är inte konfidentiellt och skapar inte en advokat-klientrelation. Det betraktas som användargenererat innehåll.

 

 1. Förhållande mellan advokat och klient genom användning av tjänster. En advokat-klientförhållande kan endast bildas genom användning av tjänsten mellan användare och konsultanvändare. Juridiska kunder kan skicka jobb via tjänsten. Konsultanvändare kan lämna in bud och förhandla om dessa jobb innan de accepteras. Vid godkännande är omfattningen av en konsultanvändares representation strikt begränsad till det ämne som överenskommits i budet, såvida inte juridisk klient och konsultanvändare därefter formaliserar sitt arrangemang via ett undertecknat uppdragsbrev eller annat skriftligt avtal, i vilket fall det senaste skriftliga avtalet skulle ha företräde framför ett tidigare godkänt förslag. Ett bud kan inte ersätta ett personligt eller telefoniskt samråd med en advokat som är licensierad att utöva i din jurisdiktion om din specifika juridiska fråga, och du bör inte lita på information som finns i ett bud som juridisk rådgivning. Stumari tar alla rimliga ansträngningar för att säkerställa integriteten för bud och andra personliga meddelanden på vår tjänst, men det kan inte garantera sekretess. Kommunikation som kräver konfidentialitet bör ske utanför Stumari-tjänsten, till exempel via telefon.

 

 1. Användaransvar. Konsultanvändare är ensamma ansvariga för att se till att all information, uppmaningar eller annonser de publicerar eller placerar på webbplatsen, inklusive utan begränsning av användargenererat innehåll, och all kommunikation de kan ha med potentiella kunder via webbplatsen eller tjänsten, fullständigt följer alla tillämpliga lagar och regler för professionellt uppförande, inklusive de som gäller obehörig praxis och lagar som reglerar formen, sättet eller innehållet i kommunikationen med kunder, reklam eller andra frågor.

 

 1. Betalning av konsultanvändare. Vissa specifika villkor styr konsultanvändare och betalning.

 

 1.          Stumari är inte part i kontrakt. Juridiska kunder kan avtala med konsultanvändare genom utstationering och godkännande av jobb. Sådana kontrakt är enbart mellan den juridiska klienten och konsultanvändaren. Stumari kommer inte att vara part i några kontrakt för jobb som skickas in via vår tjänst, såvida inte de är upplagda av en Stumari-officer. Stumari underlättar dessa kontrakt genom att tillhandahålla en plattform för kommunikationshantering och betalningsverktyg.

 

 1.         Alla juridiska avgifter betalas till konsultanvändare. Stumari tillhandahåller inte juridiska tjänster och tar ingen avgift för juridiska tjänster. Betalningar som görs till konsultanvändare via Stumaris faktureringsplattform överförs direkt till konsultanvändarens betalningskonto, minus eventuella tillhörande service- och behandlingsavgifter (t.ex. kreditkortsavgifter).

 

iii. Konsultanvändare kommer att få betalning via tjänsten för alla användartransaktioner. Konsultanvändare som får jobb via tjänsten ska få betalning via tjänsten för alla transaktioner relaterade till den användaren, inklusive efterföljande transaktioner som inte nödvändigtvis är relaterade till det ursprungliga jobbet. Om en juridisk klient antingen inte vill eller inte kan betala via Stumari, samtycker konsultanvändaren till att meddela Stumari om eventuella nya betalningsarrangemang. Betalning av en juridisk klient till konsultanvändare, som görs utanför tjänsten utan föregående meddelande till Stumari, utgör ett fullständigt avstående från båda parter om Stumaris betalningsgaranti / tvistskydd som diskuteras i avsnitt 14 och 15 nedan, även om de kan relatera till tidigare betalningar som gjorts inom tjänsten.

 

 1. Kampanjkoder och krediter. Stumari kan, efter eget gottfinnande, skapa kampanjkoder som kan lösas in för kontokredit, eller andra funktioner eller förmåner relaterade till en konsultanvändares tjänster, med förbehåll för följande villkor och eventuella ytterligare villkor som Stumari upprättar per kampanjkodbasis ( “Kampanjkoder”). Vissa specifika villkor styr konsultanvändare och betalning.
 2.          Användning av kampanjkoder innebär inte ett advokat-klientförhållande. Ibland kan juridiska kunder få tillgång till rabatter som tillhandahålls av Stumari som delvis använder Stumaris medel för att betala för en del av de juridiska avgifterna som betalas av juridiska kunder till konsultanvändare. Användningen av sådana kuponger innebär inte något förhållande mellan advokat och klient mellan Stumari och konsultanvändarna där en kupong används för betalade faktureringar från en juridisk klient.
 3. Kampanjkoder måste användas av deras avsedda publik, för deras avsedda syfte och på ett lagligt sätt.

 

Kampanjkoder får inte dupliceras, säljas eller överföras på något sätt, eller göras tillgängliga för allmänheten (vare sig de publiceras på ett offentligt forum eller på annat sätt), såvida inte uttryckligen tillåts av Stumari. Kampanjkoder har inget kontantvärde och kan löpa ut eller inaktiveras av Stumari när som helst, av någon anledning, innan du använder det. Stumari förbehåller sig rätten att innehålla eller dra av kredit eller andra funktioner eller förmåner som erhållits genom användning av kampanjkoder av dig eller någon annan användare i händelse av att Stumari fastställer eller anser att användningen eller inlösen av kampanjkoden var felaktigt, bedrägligt, olagligt eller i strid med tillämpliga villkor för kampanjkoder.

 

 1. Användarerbjudanden för anställning till konsultanvändare.

 

7.1      Framgångsavgift för sysselsättning.  I händelse av att en konsultanvändare accepterar ett anställningserbjudande ("täckt anställning") som gjorts av en användare (vardera en "arbetsgivaranvändare"), vare sig det är för en obestämd eller fast tid, under eller inom den arton (18) månadersperioden (sådan period, "Täckt erbjudandeperiod") efter att konsultanvändaren påbörjar det ursprungliga jobbet för en sådan användare (vardera ett "täckt erbjudande"), ska följande villkor gälla:

 

 1. För konsultanvändare.

Varje konsultanvändare samtycker till att (1) om du får ett täckt erbjudande, ska du omedelbart meddela Stumari om ditt första datum för täckt anställning ("Startdatum") och nyckelvillkoren för ett sådant täckt erbjudande (och meddela Stumari omedelbart skriftligen om att Startdatum eller erbjudandevillkor ändras när som helst), (2) du ska ge Stumari med (a) en kopia av ett fullständigt genomfört Täckt erbjudande, eller (b) utföra ett dokument mellan dig, arbetsgivaranvändaren och Stumari som anger material anställningsvillkor, inklusive bland annat Startdatum och kompensation, omedelbart efter undertecknandet av ett täckt anställningserbjudande mellan dig och arbetsgivaranvändaren (”Effektiv datum”), enligt skriftlig begäran av Stumari, och (3) kommer omedelbart att meddela Stumari skriftligt efter avslutad anställning som anställd om (a) en arbetsgivaranvändare säger upp din täckta anställning baserat på otillfredsställande resultat inom nittio (90) dagar från den dag då din täckta anställning påbörjades, eller (b) du frivilligt säger upp din täckta anställning inom nittio (90) dagar från den dag då din täckta anställning började. I händelse att antingen du eller arbetsgivaranvändaren väljer att inte börja anställningsförhållandet som omfattas av det täckta erbjudandet före startdatumet, ska du omedelbart meddela Stumari skriftligen.

 

 1. För arbetsgivare.

När en konsultanvändare accepterar ditt täckta erbjudande, samtycker du till att betala en framgångsavgift till Stumari (vardera en "framgångsavgift") motsvarande följande procentandel av konsultanvändarens baslön som anges i det täckta erbjudandet (konsultanvändarens "bas Lön ”), vilket belopp ska betalas och betalas senast trettio (30) dagar efter startdatum och i övrigt i enlighet med första meningen i varje avsnitt 13.b. och avsnitt 13.d. härav:

Om startdatum inträffar på eller före följande antal dagar efter det att den ursprungliga arbetsgivaren Användare-användare-konsulten startade Löneprocent

1-182 dagar 15%

183-365 dagar 10%

366-550 dagar 5%

≥ 551 dagar 0%

 

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker arbetsgivaranvändaren till att Stumari har rätt att omedelbart fakturera arbetsgivaranvändarens konto för alla framgångsavgifter som ska betalas till Stumari nedan och att inget ytterligare meddelande eller medgivande krävs.

 

 

7.2 Bestämmelser om framgångsavgift.

 

Trots vad som anges ovan, i händelse av en tvist om framgångsavgift, om en arbetsgivaranvändare kan fastställa att arbetsgivaranvändaren hade en aktiv process (enligt definitionen nedan) med konsultanvändaren innan han använde Stumaris webbplats och / eller tjänst (t.ex. konsultanvändaren hade redan påbörjat intervjuprocessen med arbetsgivaranvändaren och sådan process hade inte avslutats, eller arbetsgivaranvändaren hade fått konsultanvändarens CV från en arbetsförmedling eller headhunter och var under aktiv övervägande av arbetsgivaranvändaren), kan arbetsgivaranvändaren vara befriad från att betala framgångsavgiften. Den slutliga bestämningen av huruvida en framgångsavgift är skyldig av arbetsgivaranvändaren för ett accepterat täckt erbjudande kommer att ske enligt Stumari. I detta syfte betyder "Aktiv process" kontinuerlig direkt, interaktiv kommunikation, i ett aktivt rekryterings- eller anställningssammanhang där ett beslut om att sätta en kandidat på håll eller avvisa inte har fattats, inom de tre (3) månaderna före användning webbplatsen och / eller tjänsterna för en konsultanvändare som finns i arbetsgivarens användares spårningssystem eller som har lämnats in av en rekryteringsbyrå.

 

OM DU ÄR EN ANSÄTTNARE ANVÄNDARE som använder vår webbplats och / eller tjänst, godkänner du dessa bestämmelser om framgångsavgift. Om du inte håller med om någon av dessa bestämmelser, vänligen avsluta ditt konto omedelbart och sluta använda vår webbplats och tjänster. DIN skyldighet att betala några framgångsavgifter ska överleva något upphörande eller ändring av dessa användarvillkor. Om en arbetsgivaranvändare kringgår vår webbplats och / eller tjänster efter att ha upptäckt en konsultanvändare via vår webbplats och / eller tjänster och därefter anställer den konsultanvändaren, kommer arbetsgivaranvändaren att debiteras en framgångsavgift motsvarande 25% av konsultens baslön Användare och Stumari kan, efter eget gottfinnande, säga upp arbetsgivarens användares Stumari-konto.

 

7.3      Bidrag.

 

Om (a) en arbetsgivaranvändare anställer en användarkonsult och säger upp användarkonsultens anställning baserat på otillfredsställande prestanda inom nittio (90) dagar från startdatum, (b) säger en användarkonsult frivilligt sin anställning inom nittio (90) dagar från startdatum, eller (c) en användarkonsult inte börjar anställning eftersom antingen arbetsgivaranvändare eller användarkonsult väljer att inte starta det anställningsförhållande som avses i det täckta erbjudandet (vardera en "uppsägningshändelse"), efter skriftligt mottagande och bekräftelse av sådan information kommer Stumari att återbetala till arbetsgivaranvändaren fullt ut den avgift som är relaterad till den avslutande användarkonsulenten.

 

 1. Innehåll från tredje part. Det kan finnas innehåll från tredje parter på Stumaris webbplats, till exempel blogginlägg skrivna av andra användare eller länkar till andra webbplatser. Eftersom vi inte kan kontrollera det innehållet, är vi inte ansvariga för det innehållet eller för de webbplatser som innehållet kan länka till.

 

 1. Tillgång till tredjepartsinnehåll. Genom att använda tjänsten kommer du att kunna få tillgång till innehåll som tillhör eller härstammar från tredje part ("Tredjepartsinnehåll"). Din användning av tjänsten är ett godkännande för att Stumari ska presentera detta innehåll till dig. Du erkänner allt ansvar för och tar alla risker för din användning av tredjepartsinnehåll.

 

 1. Inget ansvar för innehåll från tredje part. Som en del av tjänsten kan Stumari ge dig bekväma länkar till tredjepartswebbplatser samt andra former av tredjepartsinnehåll. Dessa länkar tillhandahålls som tillstånd till abonnenter på tjänster. Vi har ingen kontroll över tredje parts webbplatser eller innehåll eller kampanjer, material, information, varor eller tjänster som finns tillgängliga på dem. Genom att länka till sådant innehåll representerar eller antyder vi inte att vi antar eller godkänner, och är heller inte ansvariga för, noggrannheten eller tillförlitligheten i någon åsikt, råd eller uttalande från andra parter än Stumari. Vi ansvarar inte för något innehåll från tredje part som nås via vår webbplats. Om du väljer att lämna webbplatsen och få tillgång till tredjepartsinnehåll gör du det på din egen risk och du bör vara medveten om att våra villkor och policyer inte längre reglerar. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive integritets- och datainsamlingsmetoder, för sådant innehåll.

 

 1. Ingen behörighet att använda tredjepartsinnehåll. Detta avtal godkänner inte dig att distribuera, visa offentligt, offentligt utföra, göra tillgängligt, ändra eller på annat sätt använda något tredjepartsinnehåll utom vad som är tillåtet enligt Stumaris villkor.

 

 1. Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Om du tror att material som finns på eller kopplat till av Stumari bryter mot din upphovsrätt, meddela Stumari i enlighet med vår Digital Millennium Copyright Act Policy.

 

 1. Uppsägning av upprepade kontingenter. Stumari respekterar andras immateriella rättigheter och begär att våra användare gör detsamma. I enlighet med 17 USC 512 (i) i USA: s upphovsrättslag, kommer vi att avsluta en användares åtkomst till och användning av webbplatsen om användaren under lämpliga omständigheter är fast besluten att vara en upprepande intrång i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter av Stumari eller andra. Vi kan avbryta åtkomst för deltagare eller användare som upprepade gånger visas för att tillhandahålla eller publicera skyddat tredjepartsinnehåll utan nödvändiga rättigheter och behörigheter.

 

 1. DMCA Take-Down Meddelanden. Om du är en upphovsrättsinnehavare eller en agent för en upphovsrättsinnehavare och i god tro tror att material som tillhandahålls på Tjänsten kränker dina upphovsrätt, kan du lämna in en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act (se 17 USC 512) ("DMCA") genom att skicka ett korrekt formaterat nedtagningsmeddelande skriftligen till Stumaris utsedda copyright-agent på 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.

 

 1. Svar på DMCA-aviseringar. Om Stumari vidtar åtgärder som svar på ett meddelande om överträdelse kommer det att göra en god tro försök att kontakta den part som har gjort sådant innehåll tillgängligt med hjälp av den senaste e-postadressen, om någon, tillhandahållen av den parten till Stumari. Alla DMCA-intrångsmeddelanden kan vidarebefordras till den part som har gjort innehållet tillgängligt eller till tredje parter som ChillingEffects.org.

 

 1. Motmeddelanden. Om du tror att ditt användargenererade innehåll som har tagits bort från webbplatsen inte bryter mot, eller att du har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, upphovsrättsinnehavarens ombud eller enligt lagen att lägga upp och använda innehållet du skickade in till webbplatsen kan du skicka ett korrekt formaterat motmeddelande till Stumaris upphovsrättsagent med hjälp av kontaktinformationen ovan.

 

 1. Svar på DMCA-meddelanden. Om ett motmeddelande har tagits emot av Stumaris upphovsrättsagent kan Stumari skicka en kopia av motmeddelandet till den ursprungliga klagande parten som informerar en sådan person om att den kan återställa det borttagna innehållet på tio arbetsdagar. Om inte upphovsrättsägaren lämnar in en handling som begär en domstolsbeslut mot innehållsleverantören, medlemmen eller användaren, kommer det borttagna innehållet att återinföras på webbplatsen inom 10 till 10 arbetsdagar efter mottagandet av motmeddelandet.

 

 1. Intellektuell äganderätt. Stumari behåller allt ägande av vår immateriella egendom, inklusive vår upphovsrätt, patent och varumärken.

 

 1. Ingen överföring. Stumari behåller ägandet av alla immateriella rättigheter av alla slag som är relaterade till webbplatsen och tjänsten, inklusive tillämpliga upphovsrätt, patent, varumärken och andra äganderättigheter. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logoer som används i samband med webbplatsen och tjänsten kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Detta avtal överför inte från oss till dig någon Stumari eller tredje parts immateriella rättigheter, och alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till sådan egendom kommer att kvarstå (som mellan parterna) enbart hos oss. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig enligt detta avtal.

 

 1. Specifikt är Stumari, Stumari.com och alla andra varumärken som visas, visas eller används på webbplatsen eller som en del av tjänsten är registrerade eller gemensam lagstiftade varumärken eller servicemärken för Stumari, Inc. Dessa varumärken får inte kopieras , laddade ner, reproducerade, använde, modifierade eller distribuerade på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Stumari, utom som en integrerad del av någon godkänd kopia av innehållet.

 

 1. E-postkommunikation. Vi använder e-post och elektroniska medel för att hålla kontakten med våra användare.

 

 1. Elektronisk kommunikation krävs. För avtalsmässiga ändamål samtycker du (i) till att ta emot meddelanden från Stumari i elektronisk form via den e-postadress du har skickat in eller via Tjänsten; och (ii) samtycker till att alla användarvillkor, avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som Stumari tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav som sådan kommunikation skulle uppfylla om den var skriftlig. Det här avsnittet påverkar inte dina rättigheter som inte kan avskrivas.

 

 1. Rättsligt meddelande till Stumari måste vara skriftligt. Kommunikation som görs via e-post eller Tjänstens privata meddelandesystem kommer inte att utgöra ett juridiskt meddelande till Stumari eller någon av våra officerare, anställda, ombud eller representanter i någon situation där meddelandet till Stumari krävs enligt kontrakt eller någon lag eller förordning.

 

 1. Uppsägning. Du kan avbryta detta avtal och stänga ditt konto när som helst. Uppsägning av Stumari-tjänsten upphör inte med advokat-klientförhållanden eller skyldigheter.
 2. Du kan säga upp detta avtal. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt konto med tjänsten kan du helt enkelt sluta använda Stumari. Om du vill ta bort dina användarkontodata, kontakta Stumari på info@Stumari.com. Vi kommer att behålla och använda din information vid behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal, men med undantag för juridiska krav kommer vi att radera din fulla profil inom 30 dagar.

 

 1. Stumari kan säga upp detta avtal. Stumari kan säga upp din åtkomst till hela eller delar av webbplatsen när som helst, med eller utan orsak, med eller utan föregående meddelande, omedelbart.

 

 1. Förhållanden mellan advokat och klient överleva uppsägning. Uppsägning av din relation med Stumari påverkar inte ditt förhållande till någon konsult eller klient du har behållit genom Stumari-tjänsten. Alla juridiska, avtalsenliga och etiska skyldigheter, skyldigheter och ansvar överlever Stumari-förhållandet.

 

 1. Vissa bestämmelser överlever uppsägning. Alla bestämmelser i detta avtal som i sin natur ska överleva uppsägning kommer att överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser, ansvarsfriskrivning, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

 

 1. Betalning och transaktioner.

 

 1. Betalningsprocess. Betalning behandlas enligt specifikationen i förslaget och / eller fakturan och avtalas av den juridiska klienten och konsultanvändaren. När ett jobb (eller ett segment därav som skriftligt överenskommits skriftligen av den juridiska klienten och konsultanvändaren) är markerat som slutfört av konsultanvändaren kommer Stumari att informera den juridiska klienten om att jobbet (eller ett segment därav som förutbestämt skriftligt av den juridiska klienten och konsultanvändaren) är fullständig. Den juridiska kunden måste sedan betala det överenskomna beloppet eller begära ändringar. Om den juridiska kunden inte har vidtagit några åtgärder efter tio dagar har Stumari rätt att debitera den juridiska kundens kreditkort, bankkonto eller PayPal-konto för hela beloppet för den överenskomna avgiften eller obestridda fakturan, inklusive tillämplig service eller behandling avgifter. Juridisk klient kan skicka tvister om betalning till info@Stumari.com under förutsättning att han eller hon följer de andra villkoren som anges i avsnitt 10 (Legal Client-Consultant User Dispute Resolution Procedures).

 

 1. Ansvar för betalning. Du ansvarar för alla avgifter, inklusive skatter, service och bearbetningsavgifter som är kopplade till din användning av tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till att betala konsultanvändaren via Stumari det belopp som avtalats i budet eller den obestridda fakturan och tillhörande service- och behandlingsavgifter, såvida du inte bestrider fakturan genom att skicka ett e-postmeddelande till info@Stumari.com och följa till de övriga villkoren som anges i avsnitt 15 (Juridisk klientkonsult användarprocesser för tvistlösning). Du ansvarar för att ge oss ett giltigt betalningsmedel.

 

 1. Stumaris ansvar. Stumari samtycker till att presentera en fullständig faktura för varje avgift innan du debiterar ditt kreditkort eller PayPal-konto. Stumari samtycker till att betala den tillämpliga konsultanvändaren det mottagna beloppet, minus eventuella service- eller bearbetningsavgifter.

 

 1. Betalningstillstånd. Genom att acceptera dessa villkor ger du Stumari tillåtelse att debitera ditt kreditkort, PayPal-konto eller andra godkända betalningsmetoder för avgifter som du godkänner Stumari att uppfylla. Beroende på dina budspecifikationer kan Stumari debitera dig en gång eller återkommande. Du tillåter Stumari att debitera det fulla beloppet som är skyldigt en konsultanvändare via tjänsten, samt eventuella tillämpliga service- och behandlingsavgifter. För att undvika tvivel, om en konsultanvändare i ett särskilt fall endast använder tjänsterna för att fakturera dig för andra juridiska tjänster än de som är föremål för ett bud genom att placera ditt kreditkort eller PayPal-konto hos Stumari eller vår tredje parts betalningsprocessor, du godkänner och samtycker till att betalningsvillkoren som anges i detta avsnitt 12 ska gälla.

 

 

 1. Verifierad konsultanvändares begränsad betalningsgaranti. Stumari garanterar betalningen av varje verifierad konsultanvändares faktura för slutförandet av jobb (eller ett segment därav som på förhand överenskommits skriftligen av den juridiska klienten och konsultanvändaren) för juridiska kunder (Stumaris ”Begränsad betalningsgaranti”), med förbehåll för följande villkor ("Begränsade betalningsgarantivillkor"):

 

 1. Den juridiska klienten har inte uppfyllt den verifierade konsultanvändarens faktura (dollarbeloppet för en sådan faktura, ”Obetalt fakturerat belopp”) i slutet av den tionde (10: e) kalenderdagen efter att fakturan har skickats in (sådant datum, " Laglig kundbetalningsdatum ”).

 

 1. Den verifierade konsultanvändaren har lämnat in ett skriftligt anspråk på Stumari för det obetalda fakturerade beloppet (i) inom en tjugo (21) kalenderdag, med början på dagen omedelbart efter förfallodatumet för den juridiska kundens betalning (sådan period, "Verifierad Inlämningsperiod för konsultanvändaranspråk ”) och (ii) ger i rimlig detalj uppgifterna och omständigheterna i jobbet, inklusive de motiv som den juridiska klienten tillhandahåller för hans / hennes underlåtenhet att göra en sådan betalning och / eller någon anledning som advokaten kan med goda resultat tron spekulerar i varför kunden vägrar att betala (ett sådant krav, en "Begäran om begränsad betalningsgaranti"). Underlåtenhet att lämna in begäran om begränsad betalningsgaranti inom den inlämnade perioden för verifierad konsultanvändarkrav ska utgöra sådan konsultanvändares permanenta avstående från sin rätt att få det obetalda fakturerade beloppet från någon person eller enhet, inklusive Stumari och den juridiska klienten. I den utsträckning Stumari efter eget och absoluta omdöme bedömer att det är kommersiellt rimligt att göra det, kan den fortsätta sina insamlingsinsatser med den juridiska klienten och om den lyckas kommer den verifierade konsultanvändaren att få sin del av det insamlade beloppet, minus eventuella rimliga Stumari-insamlingskostnader i enlighet med 12.e ovan.

 

 1. I händelse av att den verifierade konsultanvändaren skickar in en begränsad betalningsgarantiförfrågan inom den inlämnade perioden för verifierad konsultanvändaranspråk, och sådan begäran innehåller informationen i avsnitt 14.b. ovan, kommer Stumari i god tro att försöka arbeta med den juridiska klienten och den verifierade konsultanvändaren under en period på upp till sju (7) kalenderdagar från dagen för begäran om begränsad betalningsgaranti (sådan period, "Betalningsrelaterad omtvistad fråga" Medlingperiod ”) för att lösa ärendet som är föremål för Begäran om begränsad betalningsgaranti (” Betalningsrelaterad omtvistad fråga ”). I händelse av att den betalningsrelaterade omtvistade frågan framgångsrikt löses inom den betalningsrelaterade tvistemålsmedlingstiden kommer var och en av den juridiska klienten, verifierad konsultanvändaren och, om det är relevant, Stumari vidta de överenskomna åtgärderna för att genomföra den överenskomna överenskommelsen upplösning.

 

 1. I händelse av att den betalningsrelaterade omtvistade frågan förblir olöst vid slutet av den betalningsrelaterade medlingsperiodens medlingstid, senast den sjunde (7: e) kalenderdagen efter slutet av den betalningsrelaterade medelsperiodens medlingsperiod ( den dag då ett sådant beslut meddelas skriftligen till den juridiska klienten och den verifierade användarkonsulten, ”Stumari bestridna beloppets bestämningsdatum”), ska Stumari göra ett beslut efter sitt eget och absoluta gottfinnande (”beslutet om Stumari omstridd materia”), baserat på informationen ovan tillhandahålls av Verified Consultant User och, om den tillhandahålls, den Juridiska klienten, om huruvida arten och kvaliteten på de juridiska tjänster som tillhandahålls i samband med det relaterade jobbet överensstämmer med branschstandarder, bestämmelserna i det relaterade budet och dessa villkor och villkor. Skulle Stumari besluta om betalningsrelaterad omtvistad fråga till förmån för den verifierade konsultanvändaren, ska Stumari överlämna det obetalda fakturerade beloppet till den verifierade konsultanvändaren inom sju (7) kalenderdagar efter det att Stumari bestridsbeloppet fastställts, och den verifierade konsultanvändaren. ska anses ha tilldelat alla hans eller hennes rättigheter med avseende på betalningsrelaterat omtvistat ärende till Stumari. Trots vad som anges här eller på annat sätt motsätter sig, ska dollarbeloppet efter detta avsnitt 14 inte överstiga det belopp som ursprungligen avtalades mellan Legal Client och Verified Consultant User i förhållande till jobbet eller ett belopp som därefter överenskommits i ett undertecknat uppdragsbrev eller annat ett skriftligt avtal mellan parterna och under alla omständigheter aldrig överstiga $ 5,000 XNUMX totalt för alla obetalda fakturor som skickats av den verifierade konsultanvändaren till den juridiska klienten.

 

 1. Om Stumari beslutar om betalningsrelaterad omtvistad fråga till förmån för den juridiska klienten, är den juridiska kunden inte längre skyldig att betala det obetalda fakturerade beloppet till den verifierade konsultanvändaren och ska anses ha tilldelat alla sina rättigheter med avseende på den betalningsrelaterade omtvistade frågan till Stumari från och med det datum för bestämning av Stumari omtvistade belopp. I sådana fall ska den verifierade konsultanvändaren (i) anses ha avstått från sin rätt att begära sådana belopp från den juridiska klienten, och (ii) ha rätt att inleda bindande skiljedomsförfarande med avseende på det obetalda fakturerade beloppet mot Stumari som motsvarar det förfarande som anges i avsnitt 21.d. härifrån (skiljedom) genom att förse Stumari med ett skriftligt meddelande om att han eller hon utövar en sådan rätt inom tio (10) kalenderdagar efter utgången av Stumari-bestridningsbeloppets bestämningsdatum (sådan period, "tidsperioden för val för skiljedom för betalningstvist") ). I händelse av att den verifierade konsultanvändaren inte utnyttjar sin rätt att inleda skiljeförfaranden under tidsperioden för val av skiljedom för betalningstvist, ska han eller hon anses ha avstått från sin rätt till betalning av det obetalda fakturerade beloppet.

 

 1. Skulle Stumari bli medveten om att en juridisk klients kreditkort, PayPal-konto eller andra godkända betalningsmetoder inte längre är giltiga, eller skulle Stumari bli medveten om att en juridisk klient är, utan giltig orsak, varken ovillig eller oförmögen att betala för jobbet, eller något annat jobb eller obetald faktura på Stumari, kommer Stumari att meddela den juridiska klientens verifierade konsultanvändare / användare om det potentiella problemet relaterat till betalning (här "meddelandet"). Alla tjänster som utförs av den verifierade konsultanvändaren före meddelandet omfattas av "Begränsad betalningsgaranti", även om alla tjänster som utförs av den verifierade konsultanvändaren efter meddelandet inte kommer att omfattas av "Begränsad betalningsgaranti." Om den verifierade konsultanvändaren lämnar en faktura till den juridiska klienten för tjänster som utförs efter meddelandet kommer Stumari fortfarande att göra insatser för att samla in betalning för de tjänster som utförs av den verifierade konsultanvändaren.

 

 1. Juridisk klientverifierad konsult Användarprocedurer för tvistlösning. I händelse av att en juridisk kund har en god tro på att karaktären eller kvaliteten på de juridiska tjänster som tillhandahålls av en verifierad konsultanvändare i samband med det relevanta jobbet inte överensstämmer med branschstandarder eller bestämmelserna i det relaterade budet eller dessa villkor och Villkor eller de belopp som faktureras för de juridiska tjänster som tillhandahålls av en sådan konsultanvändare överensstämmer inte med ett sådant bud (sådant ärende, ett "Tjänsterelaterat omtvistat ärende"), han eller hon ska ha rätt att hålla tillbaka betalning av eventuella omtvistade belopp som är ämnet för sådant ämne ("Inhållna betalningsbelopp"), med förbehåll för följande villkor ("Villkoren för innehållande betalningsbelopp"):

 

 1. Inom tio (10) kalenderdagar från datumet för den relaterade fakturan (sådan period, "Meddelandeperiod för juridisk klient"), ska den juridiska kunden lämna ett skriftligt meddelande till Stumari med redogörelse för de fakta och omständigheter som ligger till grund av den tjänstrelaterade omtvistade frågan (vardera, ett ”Tjänstrelaterat tvistmeddelande”). Den juridiska kundens underlåtenhet att lämna in ett tjänsterelaterat tvistemeddelande inom den juridiska kundens tvistmeddelande ska utgöra sådan juridisk kunds permanenta avstående från hans eller hennes rätt att bestrida de kvarhållna betalningsbeloppen, vilka belopp kommer att debiteras den juridiska kundens aktuella kreditkort, PayPal-konto eller andra godkända betalningsmetoder i enlighet med avsnitt 13.d. av dessa användarvillkor.

 

 1. I händelse av att den juridiska klienten lämnar in ett tjänstrelaterat tvistemeddelande inom den juridiska kundens tvistmeddelande, och en sådan begäran innehåller informationen i avsnitt 15.a. ovan, kommer Stumari i god tro att försöka arbeta med den juridiska klienten och den verifierade konsultanvändaren under en period på upp till femton (15) kalenderdagar från datumet för tjänstrelaterat tvistmeddelande (sådan period, ”Tjänsterelaterad tvist Materiell medlingperiod ”) för att lösa de tjänsterelaterade omtvistade frågorna. I händelse av att den tjänstrelaterade omtvistade frågan framgångsrikt löses inom den tjänstrelaterade tvistemålsmedlingstiden, kommer var och en av den juridiska klienten, den verifierade konsultanvändaren och, om det är relevant, Stumari att vidta de överenskomna åtgärderna för att utföra den överenskomna upplösning.

 

 1. I händelse av att den tjänstrelaterade omtvistade frågan förblir olöst vid avslutandet av den tjänstrelaterade tvisten om medlingperiod, senast den fjortonde (14: e) kalenderdagen efter utgången av den tjänstrelaterade tvistiga medlingperioden, Stumari ska fatta ett beslut efter eget gottfinnande ("Stumari Services-Related Disputed Matter Decision"), och baserat på den information som tillhandahålls av den juridiska klienten och den verifierade konsultanvändaren, om huruvida arten och kvaliteten på de juridiska tjänsterna som gjorts i samband med jobbet som är föremål för det tjänstrelaterade omtvistade ärendet var förenligt med branschstandarder, bestämmelserna i det relaterade budet och dessa villkor. Skulle Stumari besluta om tjänstrelaterad omtvistad fråga till förmån för den verifierade konsultanvändaren, är den juridiska klienten skyldig att betala de kvarhållna betalningsbeloppen till en sådan konsultanvändare inom den sju (7) kalenderdagen efter det datum då sådan Juridisk klient underrättas skriftligen om beslutet om Stumari Services-relaterat tvistemål ("meddelandet om beslut om Stumari Services-relaterade tvistemål"). I händelse av att den juridiska kunden inte betalar i rätt tid kommer Stumari att betala tillbaka de kvarhållna betalningsbeloppen till den verifierade konsultanvändaren som kommer att tilldela Stumari sina rättigheter till återbetalning som enligt eget gottfinnande kan behandla betalning enligt till avsnitt 13.d och / eller väljer att fullfölja sina rättigheter och åtgärder mot den juridiska klienten.

 

 1. Skulle Stumari besluta om tjänstrelaterad omtvistad fråga till förmån för den juridiska klienten, är den juridiska klienten inte längre skyldig att betala de kvarhållna betalningsbeloppen till den verifierade konsultanvändaren och ska anses ha tilldelat alla sina rättigheter med avseende på tjänstrelaterat omtvistat ärende till Stumari. I sådana fall ska den verifierade konsultanvändaren (i) anses ha avstått från sin rätt att begära sådana belopp från den juridiska klienten, och (ii) ha rätt att inleda bindande skiljedomsförfarande med avseende på de kvarhållna betalningsbeloppen mot Stumari som motsvarar det förfarande som anges i avsnitt 21.d. härifrån (skiljedom) genom att förse Stumari med ett skriftligt meddelande om hans eller hennes utövande av sådan rättighet inom tio (10) kalenderdagar efter datumet för meddelandet om tjänstrelaterat omtvistat ärende (sådan period, den ”Tjänsterelaterade skiljedagsvalstidsperioden ”). I händelse av att den verifierade konsultanvändaren inte utövar sin rätt att inleda skiljeförfarande under den tjänstrelaterade skiljedagsvalstiden ska han eller hon anses ha avstått permanent från sin rätt till betalning av de kvarhållna betalningsbeloppen. .

I händelse av att den verifierade konsultanvändaren och den juridiska kunden båda i rätt tid har utnyttjat de rättigheter som anges i avsnitt 14 och 15 avsnitt, ska förfarandena i avsnitt 15 ha företräde framför det förfarande som anges i avsnitt 14 och den verifierade användaren Konsulten samtycker till att permanent avstå från sin rätt att förfölja sina rättigheter som anges i avsnitt 13 med avseende på fakta och omständigheter som ligger till grund för betalningsrelaterat omtvistat ärende. Förfarandena som anges i detta avsnitt 15 ska här refereras till som ”Alternativa tvistlösningsförfaranden”.

 

 1. Garantifriskrivning. Vi tillhandahåller vår tjänst som den är, och vi ger inga löften eller garantier för denna tjänst. Läs detta avsnitt noggrant. du bör förstå vad du kan förvänta dig.

 

 1. Stumari tillhandahåller webbplatsen och tjänsten "som den är" utan garanti av något slag. Utan att begränsa det ovanstående avvisar Stumari uttryckligen alla garantier, antingen uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, angående webbplatsen och tjänsten inklusive, utan begränsning, någon garanti för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel, säkerhet, noggrannhet och icke-intrång.

 

 1. I synnerhet ger Stumari ingen garanti för att informationen vi tillhandahåller eller som tillhandahålls genom tjänsten är korrekt, pålitlig eller korrekt; att tjänsten uppfyller dina krav; att tjänsten kommer att finnas tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats, att tjänsten kommer att fungera på ett oavbruten sätt eller vara säkert; att eventuella fel eller fel kommer att korrigeras; eller att tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Du tar på dig det fulla ansvaret och risken för förlust till följd av din användning av information, innehåll eller annat material som erhållits från Tjänsten. Vissa jurisdiktioner begränsar eller tillåter inte ansvarsfriskrivning, så denna bestämmelse kanske inte gäller dig.

 

 1. Ansvarsbegränsning. Vi ansvarar inte för skador eller förluster till följd av din användning av tjänsten eller som uppstår enligt detta avtal. Läs detta avsnitt noggrant. det begränsar våra skyldigheter gentemot dig.

 

 1. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer Stumari under inga omständigheter att vara ansvarig gentemot dig för förlust av vinst, användning eller data eller för eventuella tillfälliga, indirekta, speciella, följd- eller exemplariska skador, oavsett om de uppstår som resultat av (i ) användning, avslöjande eller visning av ditt användargenererade innehåll; (ii) din användning eller oförmåga att använda Tjänsten; (iii) Tjänsten i allmänhet eller programvaran eller systemen som gör Tjänsten tillgänglig; eller (iv) andra interaktioner med Stumari eller någon annan användare av tjänsten, vare sig det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet) eller någon annan juridisk teori, och om Stumari har informerats om möjligheten till sådan skada eller inte, och även om ett medel som anges i detta avtal visar sig ha misslyckats med dess väsentliga syfte. Stumari har inget ansvar för fel eller förseningar på grund av frågor som ligger utanför vår rimliga kontroll. Vissa jurisdiktioner begränsar eller tillåter inte ansvarsfriskrivning, så denna bestämmelse kanske inte gäller dig.

 

 1. Mottagare från tredje part. Konsultanvändare är avsedda tredjepartsmottagare av detta avsnitt i användarvillkoren. All juridisk information som tillhandahålls på tjänsten är endast avsedd för informationsändamål. Stumari och varje skapare av användargenererat innehåll som innehåller juridisk information avstår från alla garantier, antingen uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna för säljbarhet, brott mot tredje parts rättigheter och lämplighet för ett visst syfte , i största möjliga utsträckning enligt lag. Under inga omständigheter kommer Stumari eller en konsultanvändare att hållas ansvarig för skador (inklusive, utan begränsning, tillfälliga och följdskador, personskada / felaktigt dödsfall, förlorade vinster eller skador till följd av förlorade data eller affärsavbrott) som härrör från användning av eller oförmåga att använda tjänsten eller det användargenererade innehållet, oavsett om det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd eller någon annan juridisk teori, och huruvida Stumari eller bidragsgivare till användargenererat innehåll informeras om möjligheten till sådana skador. Varken Stumari eller bidragsgivare till användargenererat innehåll är ansvariga för personskada, inklusive dödsfall, orsakad av din användning eller missbruk av tjänsten eller användargenererat innehåll.

 

 1. Släpp och skadestånd.

 

 1. Du samtycker till att ersätta och hålla oskadlig Stumari från och mot alla fordringar och utgifter, inklusive advokaters avgifter, till följd av din användning av webbplatsen och tjänsten, inklusive men inte begränsat till din överträdelse av detta avtal.

 

 1. Om du har en tvist med en eller flera användare, frigör du Stumari från fordringar, krav och skadestånd (faktiska och följdmässiga) av alla slag och slag, kända och okända, som härrör från eller på något sätt i samband med sådana tvister. Om du är bosatt i Kalifornien avstår du från Kalifornien Civil Code §1542, som säger: ”En allmän frigörelse omfattar inte fordringar som borgenären inte känner till eller misstänker att befinna sig i hans favör vid tidpunkten för att utfärda frisläppandet, vilket om känd av honom måste ha påverkat hans avgörande med gäldenären väsentligt. ”

 

 

 1. Ändring av användarvillkor. Stumari kan ändra detta avtal då och då och enligt Stumaris eget gottfinnande. Vi kommer att meddela användarna om väsentliga ändringar av detta avtal (i) genom att skicka ett meddelande till den primära e-postadress som anges i ditt konto, som kommer att träda i kraft omedelbart efter att vi skickat detta e-postmeddelande, och / eller (ii) via vår webbplats minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom att lägga upp ett meddelande på vår hemsida. Icke-väsentliga ändringar av detta avtal träder i kraft omedelbart. Vi uppmuntrar besökare att ofta kontrollera denna sida för ändringar i detta avtal. Din fortsatta användning av tjänsten efter ikraftträdandet av en reviderad version av detta avtal utgör ditt godkännande av dess villkor.

 

 1. Diverse. Detta avtal kontrolleras av Kaliforniens lag. Du och du är bara ansvariga för alla skyldigheter som du samtycker till enligt detta kontrakt. Om vi ​​är involverade i en sammanslagning eller om vi är köpta, kan vi överföra detta avtal så länge dina rättigheter är skyddade. Du kan bara godkänna dessa villkor om du kan bilda ett bindande avtal i ditt land. Dessa villkor, inklusive vår integritetspolicy, är det fullständiga avtalet mellan oss och inga andra villkor gäller.

 

 1. Gällande lag. Förutom i den mån tillämplig lag föreskrivs på annat sätt regleras detta avtal mellan dig och Stumari och all tillgång till eller användning av webbplatsen eller tjänsten av de federala lagarna i Amerikas förenta stater och lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn mot lagbestämmelser. Du och Stumari samtycker till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktion och plats för domstolarna i staden och länet i San Francisco, Kalifornien, utom enligt vad som anges nedan i detta avtal.

 

 1. Ogiltighet. Om någon del av detta avtal hålls ogiltigt eller inte kan verkställas kommer den delen av avtalet att tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt. De återstående delarna kommer att förbli i full kraft och effekt. Eventuella misslyckanden från Stumari från att verkställa någon bestämmelse i detta avtal kommer inte att betraktas som ett avstående från vår rätt att verkställa en sådan bestämmelse. Våra rättigheter enligt detta avtal kommer att överleva varje uppsägning av detta avtal.

 

 1. Begränsning av handlingsperiod. Du samtycker till att alla anledningar till handling som är relaterade till eller som uppstår till följd av ditt förhållande med Stumari måste inledas inom ETT år efter det att talan orsakats. Annars är en sådan orsak till handling permanent spärrad.

 

 1. Skiljedom. Om en tvist uppstår mellan dig och Stumari, vill vi ge dig ett neutralt och kostnadseffektivt sätt att lösa tvisten snabbt. För alla fordringar (med undantag för påståenden om föreläggande eller rättvisa befrielse eller påståenden om immateriella rättigheter) enligt detta avtal, kan någon av parterna välja att lösa alla tvister som uppstår enligt detta avtal genom bindande icke-utseende-baserad skiljedom. Den part som väljer skiljedom måste initiera den genom en etablerad alternativ tvistlösningsleverantör (”ADR”) som parterna enats om. ADR-leverantören och parterna måste följa följande regler: (a) skiljeförfarandet kommer att genomföras, om parten söker befrielse, via telefon, online eller endast baserat på skriftliga inlagor; (b) skiljedomen inte kommer att medföra något personligt uppträdande av parterna eller vittnen såvida inte parterna är ömsesidigt överens om; och (c) varje dom om avgörande som gjorts av skiljedomaren kan införas i alla domstolar med behörig jurisdiktion.

 

 1. Icke-Överlåtelse. Stumari kan tilldela eller delegera dessa användarvillkor och / eller Stumari sekretesspolicy, helt eller delvis, till någon person eller enhet när som helst med eller utan ditt samtycke. Du får inte tilldela eller delegera några rättigheter eller skyldigheter enligt användarvillkoren eller integritetspolicyn utan Stumaris tidigare skriftliga medgivande, och alla obehöriga uppdrag och delegering av dig är ogiltiga.

 

 1. Avsnitt Rubriker och sammanfattningar icke-bindande. Under hela detta avtal innehåller varje avsnitt titlar och korta sammanfattningar av följande villkor. Dessa avsnittstitlar och korta sammanfattningar är inte juridiskt bindande.

 

 1. Komplett avtal. Dessa användarvillkor, tillsammans med sekretesspolicyn på https://www.Stumari.com/privacypolicy, representerar det fullständiga och exklusiva uttalandet om avtalet mellan dig och Stumari. Detta avtal ersätter alla förslag eller tidigare avtal muntligt eller skriftligt, och all annan kommunikation mellan dig och Stumari som rör ämnet för detta avtal. Detta avtal får endast ändras genom en skriftlig ändring undertecknad av en auktoriserad Stumari-verkställande eller genom att Stumari publicerar en reviderad version.

 

 1. Godkännande av kontrakt. Du föreställer och garanterar att om du är en person är du i laglig ålder för att bilda ett bindande avtal; eller att om du registrerar dig för ett företag, att du har rätt att ingå och binda enheten till dessa användarvillkor och registrera dig för tjänsten.

 

Du erkänner att du har läst dessa användarvillkor, förstår användarvillkoren och kommer att vara bunden av dessa villkor.

 

Cannabisindustrin nyheter

Cannabisindustrin nyheter

Prenumerera och få det senaste om cannabisindustrin. Inkluderar exklusivt innehåll som bara delas med prenumeranter.

Du har prenumererar!

Dela detta